Хімічні властивості простих речовин – НІТРОГЕН. ФОСФОР

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ

НІТРОГЕН. ФОСФОР

Хімічні властивості простих речовин

Хімічні властивості азоту

Азот являє собою дуже стійку інертну сполуку. Атоми Нітрогену зв’язані в молекулу потрійним зв’язком: одним σ-зв’язком і двома π-зв’язками. Для руйнування такої молекули на атоми необхідно затратити величезну кількість енергії. Наприклад, при 3000 °С дисоціація молекули на атоми відбувається не більш ніж на 0,5%. За рахунок високої стійкості молекули проста речовина поводиться досить пасивно. За звичайних умов азот вступає в реакцію тільки з металічним літієм:

 Хімічні властивості простих речовин   НІТРОГЕН. ФОСФОР

При нагріванні азот взаємодіє з деякими металами та неметалами, при цьому утворюються нітриди, сполуки, в яких Нітроген проявляє ступінь окиснення -3:

 Хімічні властивості простих речовин   НІТРОГЕН. ФОСФОР

В електричному розряді азот реагує з киснем, при цьому утворюються оксиди Нітрогену II та IV. За рахунок цього під час грози повітря, а згодом і грунт, збагачується складними сполуками Нітрогену:

 Хімічні властивості простих речовин   НІТРОГЕН. ФОСФОР src="/image/2/image754_0.jpg" class=""/>

Реакції зі складними сполуками для азоту не характерні, однак у XIX столітті при виробництві амоніаку скористалися такою реакцією з кальцій карбідом при нагріванні:

 Хімічні властивості простих речовин   НІТРОГЕН. ФОСФОР

Хімічні властивості фосфору

Хімічні властивості всіх алотропних модифікацій фосфору однакові, за винятком того, що білий фосфор активніший, ніж червоний, а червоний активніший, ніж чорний. Таким чином, речовину фосфор при складанні хімічних реакцій будемо записувати просто як Р. Червоний і чорний фосфор реагують із киснем повітря при підвищеній температурі, а білий – навіть при кімнатній температурі:

 Хімічні властивості простих речовин   НІТРОГЕН. ФОСФОР

Білий фосфор при повільному окисненні киснем повітря випромінює світло. Це відбувається внаслідок того, що в процесі окиснення енергія, яка виділяється, витрачається на випромінювання світла. Це явище називають хемілюмінесценцією.

Фосфор реагує з деякими неметалами-окисниками, при цьому можуть утворюватися похідні Фосфору з різним ступенем окиснення. Це залежить від кількості речовини-окисника. При надлишку окисника утворюються сполуки Фосфору(V), а при нестачі – Фосфору(ІІІ):

 Хімічні властивості простих речовин   НІТРОГЕН. ФОСФОР

Фосфор вступає у взаємодію з багатьма активними металами. При цьому утворюються фосфіди металів. Фосфіди – це сполуки, в яких атом Фосфору виявляє ступінь окиснення -3:

 Хімічні властивості простих речовин   НІТРОГЕН. ФОСФОР

З воднем пряма реакція не проходить, тому фосфін (РН3) добувають непрямими методами з фосфідів:

 Хімічні властивості простих речовин   НІТРОГЕН. ФОСФОР

Фосфін – це дуже нестійка сполука, на повітрі вона самозаймається:

 Хімічні властивості простих речовин   НІТРОГЕН. ФОСФОР

Фосфін утворюється при гнитті на болотах та цвинтарях, саме тому багато людей вважають процес самозаймання фосфіну виходом душі людини з тіла.

Оскільки білий фосфор може самозайматися на повітрі, його залишки необхідно утилізувати, задля того аби уникнути пожежі. Відходи фосфору знищують за допомогою розчину купрум(ІІ) сульфату:

 Хімічні властивості простих речовин   НІТРОГЕН. ФОСФОР

У результаті цієї реакції шматочки білого фосфору покриваються плівкою металічної міді, й окиснення фосфору стає неможливим.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Хімічні властивості простих речовин – НІТРОГЕН. ФОСФОР