РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ § 42. Азотні та фосфорні мінеральні добрива Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: характеризувати

РОЗДІЛ 3 МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ІА – ІІІА ГРУП § 59. Сполуки Натрію і Калію Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу:

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ & 18. ВИЗНАЧЕННЯ ВАЛЕНТНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ФОРМУЛАМИ БІНАРНИХ СПОЛУК. ЗВ’ЯЗОК МІЖ РОЗМІЩЕННЯМ ЕЛЕМЕНТА У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ТА ЙОГО ВАЛЕНТНІСТЮ Вивчення

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ § 10. Окисно-відновні реакції Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Пояснювати значення окисно-відновних реакцій,

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ IVA ГРУПИ § 50. Силіцій Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати алотропні видозміни Силіцію, їх

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ГІДРОГЕН. ВОДЕНЬ § 16. Водень. Фізичні властивості. Добування Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати фізичні властивості, способи

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ § 8. Кристалічні гратки Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати внутрішню будову твердої

РОЗДІЛ 4 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО НАЙВАЖЛИВІШИХ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН § 75. Доменний процес виробництва чавуну Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Знати будову домни, хімізм виробництва чавуну

2 Як виникла і розвивалася наука хімія Матеріал параграфа допоможе вам: > з’ясувати, як інтерес людей до речовин та їх перетворень сприяв формуванню науки хімії;

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ & 7. ЯК ДОСЛІДЖУЮТЬ РЕЧОВИНИ Вивчення параграфа допоможе вам: · дізнатися про твердість, густину речовин та їх здатність розчинятись у

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ § 6. Характеристика хімічного елемента за його місцем періодичній системі та будовою атома Усвідомлення

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ § 4. Будова електронних оболонок атомів Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Пояснювати значення

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ У цій темі ви дізнаєтесь про: – фізичні тіла і речовини, з чого складаються речовини – багатоманітність речовин – фізичні

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ & 20. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ЯВИЩ Вивчення параграфа допоможе вам: · формувати уміння вмілого поводження з лабораторним обладнанням; ·

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VIIA ГРУПИ § 19. Хлор. Фізичні властивості. Добування Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати фізичні

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ IVA ГРУПИ § 49. Колообіг Карбону в природі Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Пояснювати колообіг

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ § 33. Солі амонію Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати фізичні, загальні та

Тема 2 КИСЕНЬ У цій темі ви дізнаєтесь про: – Якісний та кількісний склад повітря і його властивості, проблему чистого повітря – Оксиген і його

Розділ 3 Вода 28 Реакції води з оксидами Матеріал параграфа допоможе вам: > дізнатися про деякі хімічні властивості води; > з’ясувати, що таке гідроксиди; >

Тема 3 ВОДА & 38. ПРОБЛЕМА ЧИСТОЇ ВОДИ. ОХОРОНА ВОДОЙМ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ. ОЧИЩЕННЯ ВОДИ НА ВОДООЧИСНИХ СТАНЦІЯХ ТА В ДОМАШНІХ УМОВАХ Вивчення параграфа допоможе вам:

РОЗДІЛ 4 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО НАЙВАЖЛИВІШИХ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН § 72. Охорона навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами. Кислотні дощі Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Називати

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ IVA ГРУПИ § 48. Карбонатна кислота та її солі Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Називати

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ IVA ГРУПИ § 51. Сполуки Силіцію(ІV) Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати фізичні та хімічні

РОЗДІЛ 3 МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ІА – ІІІА ГРУП § 63. Сполуки Магнію і Кальцію Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу:

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ § 13. Гідроліз солей Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Пояснювати поняття “гідроліз солей”

Розділ 1 Початкові хімічні поняття 8 Методи розділення сумішей Матеріал параграфа допоможе вам: > з’ясувати суть основних методів розділення сумішей речовин; > обирати метод розділення

ВСТУП & 2. Короткі відомості з історії хімії Опанувавши цю тему, ви зможете: – знати походження назви науки, а також імена вчених, дослідження яких спростували

РОЗДІЛ 4 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО НАЙВАЖЛИВІШИХ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН § 70. Загальні наукові принципи хімічного виробництва Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Пояснювати основні наукові принципи хімічного

Розділ 2 Кисень 20 Добування кисню Матеріал параграфа допоможе вам: > порівняти методи добування кисню у промисловості i лабораторії; > з’ясувати, що таке реакція розкладу;

Розділ 1 Початкові хімічні поняття 15 Відносна молекулярна маса Матеріал параграфа допоможе вам: > з’ясувати, що таке відносна молекулярна маса; > навчитись обчислювати відносні молекулярні

РОЗДІЛ 3 МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ІА – ІІІА ГРУП § 67. Ферум Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати Ферум за

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ IVA ГРУПИ До ІVА групи періодичної системи належать Карбон С, Силіцій Si, Германій Ge, Станум Sn

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ГРУПИ (ХАЛЬКОГЕНИ) § 26. Сірка Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати будову алотропних видозмін Сульфуру,

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ § 39. Фосфор Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати алотропні видозміни Фосфору, фізичні

РОЗДІЛ 4 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО НАЙВАЖЛИВІШИХ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН § 74. Сплави Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Пояснювати природу сплавів, зокрема сплавів заліза та їх видів;

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ГІДРОГЕН. ВОДЕНЬ Т. Парацельс (1493 – 1541) А. Лавуазьє (1741 – 1794) Водень відкрив у ХУІ ст. німецький

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ & 13. ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ РЕЧОВИН Вивчення параграфа допоможе вам: · пояснювати зміст хімічних формул; · описувати якісний і кількісний склад

РОЗДІЛ 3 МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ІА – ІІІА ГРУП § 66. Сполуки Алюмінію Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати фізичні

РОЗДІЛ 3 МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ІА – ІІІА ГРУП § 68. Залізо Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати фізичні та

РОЗДІЛ 3 МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ІА – ІІІА ГРУП § 69. Сполуки Феруму Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати фізичні

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ IVA ГРУПИ § 44. Прості речовини Карбону. Адсорбція Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати і

Розділ 3 Вода 31 Проблема чистої води Матеріал параграфа допоможе вам: > з’ясувати джерела забруднення природної води різними речовинами; > оцінити важливість заходів з очищення

ВСТУП & 2. ХІМІЧНИЙ КАБІНЕТ, ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ТА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ В НЬОМУ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОБЛАДНАННЯМ ТА ЛАБОРАТОРНИМ ПОСУДОМ Вивчення параграфа допоможе вам: ·

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ § 3. Сучасні уявлення про будову атома Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ § 38. Колообіг Нітрогену в природі Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Пояснювати колообіг

РОЗДІЛ 4 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО НАЙВАЖЛИВІШИХ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН § 71. Виробництво сульфатної кислоти Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати сировину сульфатно-кислотного виробництва, його стадії і

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ § 41. Колообіг Фосфору в природі Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: пояснювати колообіг

Розділ 2 Кисень 23 Небезпечні речовини та їх маркування Матеріал параграфа допоможе вам: > усвідомити небезпеку, яку можуть становити речовини при їх використанні або зберіганні;

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VIIA ГРУПИ § 23. Фтор. Бром. Йод Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати та порівнювати

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ § 7. Хімічний зв’язок Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Пояснювати природу хімічного зв’язку,

Розділ 1 Початкові хімічні поняття 13 Хімічні формули Матеріал параграфа допоможе вам: > з’ясувати, що таке хімічна формула; > навчитися читати хімічні формули; > характеризувати

Тема 3 ВОДА & 35. ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ Вивчення параграфа допоможе вам: · навчитись виготовляти розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини; · розвивати навички роботи

ВСТУП У цій темі ви дізнаєтесь про: – історію розвитку хімії; – основне обладнання кабінету хімії; – лабораторний посуд; – правила безпеки під час роботи

Розділ 1 Початкові хімічні поняття 11 Прості речовини. Метали і неметали Матеріал параграфа допоможе вам: > вирізняти серед усіх речовин прості речовини; > розпізнавати метали

Розділ 3 Вода На нашій планеті є речовина, якій зобов’язане своїм існуванням усе живе. Їй присвячено безліч пісень, віршів, казок, із нею пов’язано чимало народних

РОЗДІЛ 4 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО НАЙВАЖЛИВІШИХ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН § 73. Промисловий синтез амоніаку Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Пояснювати хіміко-технологічну схему синтезу амоніаку, будову й

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VIIA ГРУПИ § 21. Хлороводень. Хлоридна кислота. Хлориди Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати властивості

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ § 36. Нітратна кислота Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати будову молекули, фізичні

Розділ 1 Початкові хімічні поняття Хімію починають вивчати з ознайомлення із різними речовинами, їхніми найменшими частинками, властивостями. Ця наука, як і математика, біологія, фізика та

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ § 34. Обчислення виходу продукту Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Формулювати означення поняття

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ & 17. ВАЛЕНТНІСТЬ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ БІНАРНИХ СПОЛУК ЗА ВАЛЕНТНІСТЮ Вивчення параграфа допоможе вам: · зрозуміти сутність поняття валентності;

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ § 37. Нітрити та нітрати Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати фізичні та

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ § 2. Обчислення за хімічними рівняннями Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Опанувати алгоритм

РОЗДІЛ 3 МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ІА – ІІІА ГРУП § 64. Твердість води та способи її усунення Усвідомлення змісту цього параграфа

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ § 9. Валентність і ступінь окиснення Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Пояснювати сучасний

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ § 40. Сполуки Фосфору Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати будову молекул, фізичні

Тема 2 Кисень & 17. Добування кисню. Реакція розкладу Опанувавши цю тему, ви зможете: – знати реакції, які взято за основу добування кисню в лабораторії

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ & 10. МОЛЕКУЛИ. АТОМИ. ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ Вивчення параграфа допоможе вам: · давати визначення молекули, атома, хімічного елемента; · розрізняти молекули

Розділ 1 Початкові хімічні поняття 10 Маса атома. Відносна атомна маса Матеріал параграфа допоможе вам: > з’ясувати відмінність між масою атома і відносною атомною масою;

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ГРУПИ (ХАЛЬКОГЕНИ) § 25. Кисень. Озон Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати та порівнювати алотропні

Розділ 2 Кисень У матеріалі цього розділу ви знайдете багато цікавих відомостей про неметалічний елемент Оксиген і його просту речовину – кисень. Такий вибір елемента

Тема 1 Початкові хімічні поняття & 14. Хімічні властивості речовин Опанувавши цю тему, ви зможете: – знати й розуміти суть поняття “хімічні властивості”; – наводити

Тема 2 КИСЕНЬ & 30. ПРОБЛЕМА ЧИСТОГО ПОВІТРЯ Вивчення параграфа допоможе вам: · дізнатися про основні забруднювачі повітря; · оцінити вплив діяльності людини на чистоту

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VIIA ГРУПИ § 20. Хімічні властивості хлору. Застосування Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати хімічні

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ГРУПИ (ХАЛЬКОГЕНИ) § 29. Сполуки Сульфуру(VІ) Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати склад, фізичні та

Тема 2 Кисень & 15. Повітря, його склад. Оксиген. Кисень Опанувавши цю тему, ви зможете: – знати склад повітря, історію вивчення складу повітря, склад молекули

УЗАГАЛЬНИМО ВИВЧЕНЕ Упродовж навчального року у 7 класі на прикладах багатьох конкретних фактів про речовини і явища ви опанували початкові поняття хімії та важливі складові

4 Найпростіші операції в хімічному експерименті. Правила безпеки в хімічному кабінеті Матеріал параграфа допоможе вам: > навчитися правильно поводитися з речовинами, розчинами та виконувати досліди

РОЗДІЛ 3 МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ § 56. Корозія металів Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: формулювати означення корозії; Пояснювати суть хімічної й електрохімічної

РОЗДІЛ 3 МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ІА – ІІІА ГРУП § 58. Лужні метали. Натрій і Калій Усвідомлення змісту цього параграфа дає

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ § 32. Амоніак Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати будову молекули амоніаку, його

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ § 5. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва у світлі

Розділ 1 Початкові хімічні поняття 12 Складні речовини Матеріал параграфа допоможе вам: > вирізняти серед усіх речовин складні речовини; > розрізняти органічні й неорганічні речовини.

ДОДАТОК 1 ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ХІМІЧНОЇ НАУКИ Роберт БОЙЛЬ (1627-1691) Портрет Роберта Бойля, Йоган Керсебум (1698) Англійський хімік і фізик. Був переконаний,, що достовірні лише ті результати,

РОЗДІЛ 3 МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ІА – ІІІА ГРУП § 62. Магній і Кальцій Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ § 11. Розчини. Процес розчинення речовин Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Наводити означення

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ IVA ГРУПИ § 52. Силікатні матеріали Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: наводити приклади силікатних матеріалів;

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ & 19. ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ЯВИЩА Вивчення параграфа допоможе вам: · розрізняти фізичні та хімічні явища; · наводити приклади фізичних

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ IVA ГРУПИ § 47. Оксиди Карбону Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати фізичні та хімічні

РОЗДІЛ 3 МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ § 54. Загальні способи добування металів Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Називати основні способи добування металів із

Тема 2 Кисень & 19. Взаємодія кисню зі складними речовинами Опанувавши цю тему, ви зможете: – знати реакції взаємодії кисню зі складними речовинами, умови виникнення

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ & 15. СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ. БАГАТОМАНІТНІСТЬ РЕЧОВИН Вивчення параграфа допоможе вам: · розрізняти прості й складні речовини; · наводити приклади складних

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ IVA ГРУПИ § 45. Хімічні властивості вуглецю Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: характеризувати хімічні властивості

ДОРОГІ СЕМИКЛАСНИКИ! На уроках природознавства відбулося ваше перше ознайомлення з хімією. Ця природнича наука цікава і надзвичайно важлива для людства. Завдяки и досягненням людина пізнає

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ § 12. Кількісний склад розчинів Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Пояснювати поняття “молярна

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ § 31. Азот Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати будову молекули, фізичні та

РОЗДІЛ 4 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО НАЙВАЖЛИВІШИХ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН § 76. Способи виробництва сталі Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Пояснювати способи виробництва сталі й прямого відновлення

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ § 35. Оксиди Нітрогену Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати будову молекул оксидів

Тема 1 Початкові хімічні поняття & 7. Відносні атомні маси хімічних елементів Опанувавши цю тему, ви зможете: – розуміти кількісну характеристику атома; – розрізняти поняття

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В КАБІНЕТІ ХІМІЇ Учні зобов’язані: 1. Входити до кабінету хімії і лаборантської тільки з дозволу вчителя. 2. Входити до кабінету або виходити з

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ГРУПИ (ХАЛЬКОГЕНИ) § 28. Сполуки Сульфуру(ІV) Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати склад сульфур(ІV) оксиду,

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ & 9. РОЗДІЛЕННЯ НЕОДНОРІДНОЇ СУМІШІ Вивчення параграфа допоможе вам: · ознайомитися із завданнями практичної роботи № 2; · закріпити знання

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ГІДРОГЕН. ВОДЕНЬ § 17. Хімічні властивості водню. Застосування Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати хімічні властивості, практичне

ВСТУП & 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом Опанувавши цю тему, ви зможете: – знати й

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ГРУПИ (ХАЛЬКОГЕНИ) § 27. Сірководень. Сульфіди Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати склад і будову

Тема 1 Початкові хімічні поняття & 11. Валентність хімічних елементів Опанувавши цю тему, ви зможете: – розуміти поняття “валентність”; – застосовувати знаття про хімічні формули;

РОЗДІЛ 3 МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ § 55. Електроліз Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: формулювати означення електролізу; пояснювати суть електролізу розплавів і розчинів

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ & 6. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН Вивчення параграфа допоможе вам: · називати фізичні властивості речовин; · характеризувати речовини за їх фізичними

Тема 1 Початкові хімічні поняття & 9. Прості та складні речовини Опанувавши цю тему, ви зможете: – розрізняти поняття “проста речовина” і “складна речовина”, формули

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ § 14. Хімічна рівновага Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Пояснювати суть хімічної рівноваги

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ § 1. Класифікація хімічних елементів і речовин. Властивості основних класів неорганічних сполук Усвідомлення змісту

РОЗДІЛ 3 МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ІА – ІІІА ГРУП § 60. Обчислення вмісту металів у їх суміші Усвідомлення змісту цього параграфа