Холдингова компанія

Холдингова компанія – суб’єкт господарювання, який володіє контрольними пакетами акцій інших, одного або більше суб’єктів. X. к. можуть створюватися у разі заснування їх органами, уповноваженими управляти державним майном, державними органами приватизації самостійно або разом з іншими засновниками; поглинання одного господарюючого суб’єкта іншим (придбання контрольного пакета акцій) у процесі приватизації. Суб’єкт господарювання, який поглинає, визнається X. к., а той, що поглинутий – дочірнім підприємством. X. к. можуть бути дочірніми підприємствами інших X. к.
Холдингова компанія