ХОЛІСТИЧНИЙ

Культурологічний словник

ХОЛІСТИЧНИЙ (від англ. holism, від грец. holos – цілий) – поняття, пов’язане з розробкою системної методології та системної парадигми в пізнанні.
ХОЛІСТИЧНИЙ