ХОЛОДОСТІЙКІ ВИДИ

Екологія – охорона природи

ХОЛОДОСТІЙКІ ВИДИ – організми, для існування яких оптимальними є понижені температури (+1 – +10 С), напр., бактерії, лишайники, мохи, членистоногі.
ХОЛОДОСТІЙКІ ВИДИ