Хотеллінга правило

Хотеллінга правило – 1) правило, згідно з яким для оптимального добування та використання не відновлювальних природних ресурсів необхідно, щоб ціна продажу одиниці ресурсу, що залишається в землі, крім витрат на добування, зростала такими темпами, як ставка відсотка; або 2) дисконтована вартість одиниці не відновлюваного ресурсу повинна бути незмінною, незалежно від часу його вилучення з землі.
Хотеллінга правило