ХТО І ЯК ПРОЖИВАВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ЗАЛІЗНОМУ ВІЦІ

Розділ ІІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

Тема 2. ЦИВІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ* ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ. КІМЕРІЙСЬКО – СКІФСЬКИЙ СВІТ

§ 18. ХТО І ЯК ПРОЖИВАВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ЗАЛІЗНОМУ ВІЦІ

1. КІМЕРІЙЦІ – ПЕРШІ КОЧОВИКИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

У чому були особливості способу життя кімерійців?

У І тис. до н. е. на території сучасної України поширюються знаряддя праці та зброя із заліза, міцнішого і дешевшого за інші метали. Початок використання заліза мав величезне значення для розвитку людства в цілому і народів,

які мешкали на теренах сучасної України, зокрема.

Якими давні митці зобразили кімерійців?

Творцями першої кочової культури в Північному Причорномор’ї були кімерійці. Ці кочові племена панували в IX – VII ст. до н. е. в Причорноморських степах. Вони – перша група племен, що населяли територію сучасної України, чия назва нам відома. Хоча власної писемності не мали, про них згадується в писемних джерелах інших народів – греків, ассирійців, вавилонян. В “Іліаді”* про кімерійців розповідається як про “дивних доярів кобилиць, млекоїдів, бідних і найсправедливіших із смертних”.

Кімерійці

вміли виготовляти залізні знаряддя праці та зброю. Проте найбільшим їхнім багатством завжди була худоба, а основою господарства – розведення коней. Кочовики постійно мандрували степом: чоловіки – верхи на конях, жінки та діти – в кибитках, що були запряжені волами. Таке життя було сповнене несподіванок і небезпеки. До того ж, скотарство не завжди забезпечувало кімерійців усім необхідним, тому війна для них ставала ще одним способом виживання.

 ХТО І ЯК ПРОЖИВАВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ЗАЛІЗНОМУ ВІЦІ

Кам’яний рельєф із палацу ассирійського царя (вважається, що на ньому зображені саме кімерійці)

* “Іліада” – всесвітньо відома поема давньогрецького поета Гомера, де розповідається про війну греків проти Троянського царства.

 ХТО І ЯК ПРОЖИВАВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ЗАЛІЗНОМУ ВІЦІ

Спираючись на текст і зображення, розкажіть про спосіб життя кімерійців.

 ХТО І ЯК ПРОЖИВАВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ЗАЛІЗНОМУ ВІЦІ

Археологічні знахідки з кімерійських поховань

 ХТО І ЯК ПРОЖИВАВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ЗАЛІЗНОМУ ВІЦІ

Кімерійці (малюнок на вазі VI ст. до н. е.)

 ХТО І ЯК ПРОЖИВАВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ЗАЛІЗНОМУ ВІЦІ

Кімерійська ремінна золота бляшка

Основа кімерійського війська – це могутні кінні загони, що складалися з воїнів, озброєних далекобійними луками, мечами (довжина яких сягала 1 м), булавами, молотами. Проте, якою грізною не була б військова сила кімерійців, у VII ст. до н. е. їх витіснили інші кочовики – скіфи. Щоправда, як припускають учені, частина кімерійців лишилася на місці та злилася зі скіфами.

3. ЖИТТЯ І ВІЙНИ СКІФІВ

Які історичні пам’ятки залишили скіфи на території сучасної України?

Скіфи, як і кімерійці, були іраномовним народом. Вони вели кочове життя, тому багатство скіфа визначалося кількістю худоби. Догляд за худобою та війна – дві справи, шановані скіфами понад усе. Недаремно в скіфських похованнях археологи найчастіше знаходять рештки зброї.

Яку інформацію з тексту щодо способу життя скіфів підтверджують ілюстрації?

Основу їхнього війська становила легкоозброєна кіннота. Далекобійний лук (умілий воїн з нього міг вистрілити на відстань понад 500 м), короткий меч і спис – такою була зброя скіфського воїна. Головна ударна сила у скіфів – це загони важко озброєних вершників, захищених панцирами, шоломами та щитами.

Потужна зброя давала скіфам можливість здійснювати походи навіть до Передньої Азії.

Скіфи почали поступово встановлювати свою владу над народами Північного Причорномор’я і створили могутнє об’єднання, відтоді відоме у грецьких джерелах як Скіфія, що активно розвивалося впродовж V-IV ст. Учені називають країну скіфів цього періоду – Великою Скіфією. Найвищого піднесення вона досягла в першій половині IV ст. до н. е. за правління царя Атея, який навіть карбував власну монету. Його влада поширювалася на величезні території від Дунаю до Дону.

Скіфи, що жили на території сучасної України, залишили по собі велику кількість історичних пам’яток – курганів.

 ХТО І ЯК ПРОЖИВАВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ЗАЛІЗНОМУ ВІЦІ

Військове спорядження і вбрання кінних скіфських воїнів V ст. до н. е. (реконструкція М. Гореліка)

 ХТО І ЯК ПРОЖИВАВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ЗАЛІЗНОМУ ВІЦІ

Монета скіфського царя Атея

 ХТО І ЯК ПРОЖИВАВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ЗАЛІЗНОМУ ВІЦІ

Схема побудови скіфського кургану (малюнок початку XX ст.)

 ХТО І ЯК ПРОЖИВАВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ЗАЛІЗНОМУ ВІЦІ

Курган Чортомлик (сучасне фото)

Скіфський курган – поховання у формі штучно утвореного земляного насипу, Чим більший пагорб, тим більше заслуг і слави в того, хто спочиває в ньому.

Найвідоміші серед них – Солоха й Гайманова Могила на Запоріжжі, Товста Могила та Чортомлик на Дніпропетровщині, Куль-Оба біля Керчі та ін.

Скіфи створили самобутню культуру. Неповторності скіфським пам’яткам надає так званий звіриний стиль. Зброю та предмети побуту прикрашали зображеннями коней, оленів, пантер, левів, вовків, гірських козлів, птахів, риб.

Серед археологічних знахідок – справжні витвори мистецтва. Зокрема, знаменита золота пектораль.

Пектораль (від латинського) – нагрудна прикраса, ознака влади.

На основі тексту й ілюстрацій розкажіть, про що свідчать археологічні знахідки зі скіфських курганів

 ХТО І ЯК ПРОЖИВАВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ЗАЛІЗНОМУ ВІЦІ

1 – скіфська золота пектораль з кургану Товста Могила; 2 – скіфський золотий олень (прикраса для щита);

З – бронзове люстерко; 4-5 – золотий гребінець і срібна чаша з кургану Солоха

На межі IV-III ст. до н. е. Велика Скіфія поступово занепадає. Спустілий скіфський степ між Доном і Дніпром у ІII-II ст. до н. е. зайняли інші кочовики. Хоча після краху Великої Скіфії самі скіфи не зникають: частина їх переселяється в Крим і створює там нову державу – Малу Скіфію, що проіснувала до III ст. н. е.

Ми не знаємо, як називали себе ті кочові племена, що прийшли з Поволжя та Приуралля в українські степи в III ст. до н. е. на зміну скіфам і розселилися аж до Дунаю. Давні греки та римляни називали їх сарматами, що з давньоіранської перекладається як оперезані мечем.

Археологи не знайшли жодного сарматського поселення, лише їхні кургани, що свідчить про досить рухливий спосіб життя.

Упродовж шести століть сармати панували в приазовських і причорноморських степах. Проте в III ст. н. е. їх розгромили племена східних германців – готів.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Які народи мешкали на теренах сучасної України в І тис. до н. е.? Що їх об’єднувало?

2. Як природно-географічні умови Північного Причорномор’я впливали на господарювання кімерійців, скіфів і сарматів?

3. Поясніть, чим пов’язані пектораль і скіфський курган.

4. Опишіть і порівняйте способи життя кімерійців і скіфів.

5. Що було основою господарства кочовиків? Як це впливало на спосіб їхнього життя?

Домашнє завдання

1. Складіть хронологічну таблицю “Народи залізного віку на території України”.

Назва народу

Період перебування на українських землях

2. Знайдіть цікаві, на вашу думку, факти про кімерійців, скіфів або сарматів, щоб переповісти їх на уроці.

Готуємося до практичного заняття

Пригадайте, що ви знаєте про давньогрецького історика Геродота. Чому його називають “батьком історії”?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ХТО І ЯК ПРОЖИВАВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ЗАЛІЗНОМУ ВІЦІ - Історія


ХТО І ЯК ПРОЖИВАВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ЗАЛІЗНОМУ ВІЦІ