Хвилі – КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ

Формули й таблиці

ФІЗИКА

КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ

Хвилі

Швидкість хвилі

 Хвилі   КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ

 Хвилі   КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ

υ – швидкість хвилі, ;

λ – довжина хвилі, тобто відстань між найближчими точками, що коливаються у фазі, ;

Т – період коливань;

ν – частота коливань.

Рівняння плоскої хвилі

 Хвилі   КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ

Х – координата в момент часу t;

X0 = А – амплітуда;

ω – циклічна частота;

L – відстань від джерела, ;

υ – швидкість поширення хвилі.

Когерентні джерела хвиль

 Хвилі   КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ

ν1, ν2 – частоти коливань джерел хвиль, ;

Δφ – різниця фаз.

Інтерференція хвиль. Умова максимумів

 Хвилі   КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ

Умова мінімумів

 Хвилі   КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ

Δl – різниця ходу двох хвиль, ;

λ – довжина хвилі, .

Дифракція хвиль. Умови виникнення дифракції:

D = λ

D – розмір перешкоди, ;

λ – довжина хвилі, .
Хвилі – КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ