ЯДРО КЛІТИНИ

ТЕМА 1 КЛІТИНИ

§11 . ЯДРО КЛІТИНИ

Пригадайте, які органели ви знаєте. Що таке цитоплазма?

Нарешті наша “подорож” сягає центру клітини – її ядра (мал. 45). Це ніби центр керування, без якого клітини тривалий час існувати не можуть. У ядрі зберігається спадкова інформація щодо будови та функцій як самої клітини, так і всього організму.

! Цікаво знати, що в рослин і тварин є клітини, позбавлені ядра. Це клітини у вигляді трубки, якими по рослині пересуваються розчини органічних речовин, деякі клітини крові людини. У таких клітинах

ядро спочатку формується, але згодом зникає. Термін життя цих клітин обмежений, і розмножуватись вони не здатні.

Яка будова ядра? Ядро клітини складається з ядерної оболонки і ядерного соку (мал. 45). В оболонці ядра є пори, через які здійснюється транспорт різних речовин (мал. 45, 2). Зверніть увагу, що ядерна оболонка оточує внутрішнє середовище ядра подібно до того, як клітинна мембрана оточує цитоплазму. Вона забезпечує транспорт різних речовин із цитоплазми всередину і навпаки – з ядра в цитоплазму.

Внутрішнє середовище ядра – це ядерний сік. Він містить розчини різних речовин та структури,

які складаються з білків і ДНК. Під час поділу клітини ці структури ущільнюються, утворюючи хромосоми.

 ЯДРО КЛІТИНИ

Мал. 45. А. Схематична будова ядра. Б. Фотографія ядра, зроблена за допомогою електронного мікроскопа. Знайдіть на малюнку оболонку ядра (1); в оболонці ядра – пори (2); ядерний сік (3) зі спадковим матеріалом; ядерце (4)

 ЯДРО КЛІТИНИ

Мал. 46. Будова хромосоми. Знайдіть на малюнку дві складові хромосоми (1 та 2), ділянку, де вони сполучаються (3)

Що таке хромосоми? Хромосома складається з двох частин, які сполучаються між собою в певній ділянці (мал. 46). Кожна із цих частин містить свою молекулу ДНК з подібним набором спадкової інформації. З хромосомами під час поділу спадкова інформація передається від клітини до клітини.

Які основні функції ядра? Ядро зберігає спадкову інформацію, оскільки містить молекули ДНК. Воно є своєрідним центром керування процесами життєдіяльності клітини. Зокрема, регулює процеси утворення білків.

Розгляньте уважніше малюнок 45. У складі ядерного соку видно щільне тільце – ядерце. У ядрі може бути від одного до багатьох ядерець. Основними складовими ядерець є ДНК та білки. Функціями ядерець є утворення складових рибосом (мал. 44). Вони згодом залишають ядро. Через ядерну оболонку рибосоми виходять у цитоплазму. Як ви пригадуєте, рибосоми беруть участь в утворенні білків у клітині.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

– Ядро оточене власною оболонкою. Внутрішнє середовище ядра – ядерний сік.

– Д о складу ядра входять структури з білків і ДНК, які під час поділу клітини ущільнюються в хромосоми.

– Хромосоми – щільні структури, які можна помітити лише під час поділу клітини. До складу хромосом входять молекули ДНК, які зберігають спадкову інформацію організму.

– Ядерна оболонка забезпечує транспорт певних речовин з ядра в цитоплазму клітини й навпаки.

Основні функції ядра: збереження спадкової інформації та регуляція життєвих процесів у клітині. Насамперед ядро регулює процеси утворення білків.

Поповніть свій біологічний словник: ядро, хромосома, ядерце.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть складову клітини, що є центром керування процесами її життєдіяльності: а) мітохондрія; б) хлоропласт; в) ядро; г) вакуоля.

2. Укажіть складові клітини, які забезпечують передачу спадкової інформації: а) хромосоми; б) вакуолі; в) ядерця; г) рибосоми.

Дайте відповідь на запитання

1. Які функції ядерної оболонки?

2. Яка будова та функції хромосом?

3. Яка будова та функції ядра?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЯДРО КЛІТИНИ - Біологія


ЯДРО КЛІТИНИ