ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Шановні учні! Щоб отримати міцні знання з курсу “Географія материків і океанів”, потрібно не лише прочитати текст параграфів, а й використати весь допоміжний матеріал, який міститься у виданні.

Підручник складається із шести розділів, які зазвичай охоплюють по декілька тем. Кожен розділ починається зі своєрідної візитівки, де подано перелік тем та коротку довідку, про що ви дізнаєтеся і навчитеся робити у процесі опрацювання навчального матеріалу (1).

 ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Зміст тем розкривається

у параграфах, яких може бути у темі від одного до дванадцяти. Кожен параграф розрахований на вивчення здебільшого за один, рідше два уроки. На початку є запитання під рубрикою Пригадай або здогадайся (2). Вони спрямовані на те, щоб ви пригадали ті відомості чи знання, які допоможуть зрозуміти і засвоїти новий навчальний матеріал. Відповівши на запитання, ви будете готові до свідомого сприйняття тексту.

Зміст параграфа розбитий на дві-чотири частини, назви яких подано синім кольором (3). Окрім того, кожна частина параграфа має два чи три підзаголовки блакитного кольору (4), які зазвичай привертають

увагу до важливого чи найбільш цікавого у фрагменті навчального матеріалу.

Найважливіші твердження, факти, поняття, які потрібно засвоїти, а також назви географічних об’єктів, розміщення яких на карті треба запам’ятати, виділено курсивом. Основні поняття і терміни, з якими ви стикаєтеся вперше, подано жирним шрифтом, а саме формулювання – курсивом.

 ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Важливими для сприйняття навчального матеріалу є картосхеми (5), малюнки (6), фотографії (7), які сприятимуть правильному формуванню уявлень про той чи інший географічний об’єкт, явище тощо. Поміж малюнками під рубрикою Чи відомо тобі? (8) поміщено цікаві факти, які стосуються теми.

 ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Наприкінці кожного параграфа містяться питання для закріплення знань Опрацювавши параграф, спробуйте відповісти (9). Вони складені так, аби виділити обов’язкові для засвоєння знання.

Виконання практичних завдань Застосуй знання, дізнайся більше (10) дасть вам можливість виробити вміння і навички застосування набутих знань. Однак це не означає, що геть усі завдання ви маєте виконати. Учитель дасть вказівки, які з них потрібно вибрати.

Під рубрикою Назви зображені об’єкти чи явища (11) подано ілюстрації, які також безпосередньо чи опосередковано стосуються теми. Якщо вам не вдасться здогадатися про цей зв’язок, то про суть відображення можна дізнатись із інформації, яка подана наприкінці підручника в додатку. З’ясувавши її, рекомендуємо детальніше дізнатися про відображені об’єкти чи явища з довідкових джерел.

У багатьох темах передбачене виконання досліджень, тому в підручнику після відповідного параграфа поміщено дуже короткі інформативні дані та рекомендації для їхнього виконання (12).

Наприкінці кожної великої чи двох коротких тем міститься скорочений виклад її змісту (13), а також питання Опрацювавши усю тему, спробуй відповісти (14) і завдання Виконай практичні завдання (15). Ця підсумкова частина теми покликана допомогти повторити здобуті знання, укласти їх в цілісну систему, навчитися використовувати їх для пояснення різних явищ. Додаткові практичні завдання дозволять готуватися до участі в учнівських олімпіадах, перевірити свій рівень засвоєння навчального матеріалу.

У додатку підручника подано, крім відомостей про зображення об’єктів та явищ у кінці параграфів, теми практичних робіт з деякими необхідними інформативними даними, покажчик термінів, таблиці, які містять цифрові дані про різні природні об’єкти та явища.

Отож, шановні учні, працюйте з підручником і пізнавайте глибше географічні особливості різних куточків нашої планети!

 ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ - Географія


ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ