ЯК УТВОРЮЮТЬСЯ РІЗНІ ФОРМИ ПРИСЛІВНИКІВ

Мета: практично ознайомити учнів зі способами утворення різних форм прислівників; розвивати мовлення дітей; поповнювати словниковий запас; виховувати наполегливість у навчанні.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над прислів’ями

– Поясніть за допомогою прислівника зміст прислів’їв та приказок.

Посієш вчасно, то і вродить рясно. (Вчасно)

Раді люди літу, а бджоли цвіту. (Радісно)

Коли цвіте біб, тоді тяжко на хліб, а як мак, то не так. (Важко, легше)

Трапляється і такий

год, що на день по сім погод. (По-різному)

2. Каліграфічна хвилинка

По оп ед ер ду попереду

– Доберіть спільнокореневі слова.

– Запишіть речення. Визначте однорідні члени.

Попереду вигойдуються верхівками стрункі сосни та тоненькі берізки.

3. Словникова робота

Гра “Загадки Діда-Буквоїда”

Вд нь

Вз мк

Вл тк

Вр нц

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як утворюються різні форми прислівників.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження за мовним матеріалом

– Порівняйте прислівники. Визначте,

як утворилися ці форми прислівників.

Довго – довше – значно довше – найдовше – якнайдовше.

Важливо – важливіше – найбільш важливо – найважливіше – щонайважливіше.

2. Первинне закріплення

– Спишіть речення та підкресліть прислівник. Утворіть і запишіть від нього нові форми.

Вклонімося матері у ноги

За усі турботи і жалі,

І за те, що від її тривоги

З кожним днем світліше на землі.

М. Сингаївський

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в групах

– Від поданих прислівників утворіть і запишіть нові форми. Швидко, дорого, близько, високо, весело, цікаво.

Виконуйте так:

– Додайте суфікси – іше або – ше: зручніше…

– Додайте слова значно, багато, набагато, куди, ще, трохи: набагато зручніше…

– Додайте префікс най-: найзручніше…

– Додайте префікси як – або що-: якнайзручніше, щонайзручніше…

2. Поетична хвилинка

– Спишіть вірш, підкресліть прислівники.

Тихо над річкою в ніченьку теплую

Спить зачарований ліс.

Ніжно шепоче він казку таємную,

Сумно зітха верболіз.

Нічка розсипала зорі злотистії:

Он вони в річці на дні.

Плачуть берези по той бік, сріблистії,

Стогне хтось тяжко вві сні.

3. Самостійна робота

– Від поданих прислівників утворіть іменники, прикметники, дієслова.

Весело, добре, красиво, синьо.

4. Гра “Хто більше?”

(Як?) Щасливо, гарно, …

(Коли?) Вранці, восени, …

(Де?) Праворуч, близько, …

(Звідки?) Здалеку, згори, …

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

– Що таке прислівник?

– На які питання відповідають прислівники?

– Чи мають прислівники закінчення?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ЯК УТВОРЮЮТЬСЯ РІЗНІ ФОРМИ ПРИСЛІВНИКІВ - Плани-конспекти уроків по українській мові


ЯК УТВОРЮЮТЬСЯ РІЗНІ ФОРМИ ПРИСЛІВНИКІВ