Які ідеї обгрунтовував Ф. Ліст у книзі “Національна система політичної економії”?

Історія економічних вчень

ІСТОРИЧНА ШКОЛА

Які ідеї обгрунтовував Ф. Ліст у книзі “Національна система політичної економії”?

Ці ідеї можна звести до трьох основних положень.

Перше – теорія продуктивних сил. Основоположник історичної школи німецький економіст Фрідріх Ліст (1789- 1846) вважав, що зростання суспільного багатства досягається не через розрізнену, а через погоджену діяльність людей, які мають зберігати і примножувати досягнуте зусиллями попередніх поколінь. Справжнє багатство полягає в розвитку продуктивних

сил, а не в кількості мінових цінностей.

Завдання політики – об’єднати людей, забезпечити економічне виховання нації. Це забезпечить піднесення продуктивних сил. Збільшення продуктивних сил “починається з окремої фабрики і потім поширюється до національної асоціації”.

Друге – концепція економічного прогресу нації відповідно до вчення Ліста про стадії виробництва, що послідовно змінюються. Запропоновані ним стадії досить умовні: “стан дикості”, “пастушачий побут”, “землеробський”, “землеробсько-ремісничий” стан. У підсумку нації переходять у заключну стадію,

в якій гармонійно розвиваються сільське господарство, промисловість і торгівля.

Зміст “теорії стадій” полягає, зокрема, в тому, що кожній стадії має відповідати властива їй економічна політика, спрямована на піднесення виробництва, розвиток продуктивних сил нації. Ця теза спрямована проти універсальних рецептів класиків: їхня проповідь вільної торгівлі відповідала інтересам Англії, але суперечила нестаткам економічно незміцнілої, політично роздробленої в той час Німеччини.

Третє – обгрунтування активної економічної політики держави. Ліст писав, що не можна зрозуміти народне господарство як органічне ціле, якщо виключити з нього державне господарство. Народна економія стає національною економією лише тоді, коли держава охоплює цілу націю, наділену самостійністю, здатністю підтримувати стійкість і політичну рівновагу. Державна влада погоджує і спрямовує зусилля окремих ланок національного господарства в ім’я довгострокових, корінних інтересів нації.

Ліст вважається основоположником історичної школи, одним із розробників історичного методу в політичній економії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Які ідеї обгрунтовував Ф. Ліст у книзі “Національна система політичної економії”? - Економічні учення


Які ідеї обгрунтовував Ф. Ліст у книзі “Національна система політичної економії”?