ЯКІ ОЗНАКИ МАЮТЬ РОСЛИНИ

Мета: ознайомити учнів з різноманітністю груп царства рослин; виділити їх характерні особливості; розвивати мовлення, мислення; виховувати допитливість, любов і дбайливе ставлення до навколишнього світу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

– Ми починаємо вивчати нову тему “Рослини, тварини і середовища їх існування”.

Ви дізнаєтеся:

– Про рослини, тварин, гриби, бактерії, віруси.

– Які бувають рослини, і чому неможливе життя на Землі без рослин?

– Чим квіткові рослини

відрізняються від хвойних?

– За якими ознаками можна впізнати комах, риб, птахів, звірів?

– Для чого природі потрібні гриби і бактерії?

– Як пов’язані між собою організми і нежива природа?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про ознаки рослин та їх різноманітність.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 82-84)

– Пригадайте! Частиною якої природи є рослини? Чим відрізняються дерева, кущі, трав’янисті рослини?

– Наведіть декілька прикладів листяних і хвойних дерев.

– Подивіться довкола себе

– і ви побачите величезну кількість організмів: тварин, рослин, грибів. Людина – також організм, частина живої природи. Для того, щоб орієнтуватися у світі організмів, учені розподілили їх на царства: Рослини, Тварини, Гриби, Бактерії.

– Поміркуйте! Які ознаки мають організми?

– Що нагадав про організми Мудрий Лісовичок?

– Розгляньте таблицю на с. 82. Доведіть, що рослини – це організми.

– Запам’ятайте! Рослини – це організми, яким властиві живлення, дихання, розмноження, ріст і розвиток.

– Чим рослини відрізняються від тварин?

– Науку про рослини називають ботанікою. Учені-ботаніки розподіляють царство Рослини на декілька груп. Серед них є водорості, мохи, папороті, хвойні та квіткові рослини.

– Роздивіться малюнки на с. 83. Розкажіть, де вам траплялося бачити зображені рослини?

– Запам’ятай! Серед рослин розрізняють водорості, мохи, хвощі, папороті, хвойні і квіткові.

– Переважна більшість водоростей ростуть у воді. Вони не мають справжніх органів: кореня, стебла, листків, квіток, плодів з насінням. Серед водоростей є такі маленькі, що їх можна побачити лише за допомогою мікроскопа. Є водорості, схожі на довгі шовковисті зелені нитки. А водорість ламінарія, або “морська капуста”, нагадує довгі бурі стрічки.

Мохи ростуть у вологих лісах, на болотах, стовбурах старих дерев. Іноді на грунті вони утворюють суцільний покрив смарагдово-зеленого кольору. У мохів є стебло і листки, але немає кореня. Не мають мохи й квіток, тому вони не утворюють плодів з насінням. Нові рослини виростають з дуже дрібних коричневих спор.

Папороті можна легко впізнати за гарним листям, схожим на великі пера. Папороті, що ростуть в Україні,- це багаторічні трав’янисті рослини. Крім листків, у папороті є коріння і стебло. Квіток, плодів і насіння у них немає. Розмножуються папороті за допомогою спор.

Хвойні рослини – це відомі вам ялина, сосна, ялівець. Це переважно дерева або кущі. Трав’янистих хвойних рослин у природі не існує.

Хвойні рослини мають усі органи, крім квіток і плодів. Насіння утворюється в шишках.

Квіткові рослини мають квітки й утворюють плоди. Вони дуже різноманітні. Серед них с дерева, кущі, трав’янисті рослини.

У кожній групі рослин багато видів. Зверніть увагу на те, що кожен вид має назву, яка складається з двох слів. Так називають рослини вчені.

Рослини різних видів не схожі між собою, а рослини одного виду дуже схожі.

– Розгляньте малюнок на с. 84 і розкажіть про значення рослин.

– Запам’ятайте! Рослини створюють умови для життя на Землі!

Висновки

– Царство Рослини дуже різноманітне. Учені розподіляють його на декілька груп. Серед них водорості, мохи, папороті, хвойні та квіткові рослини. Кожна група рослин складається з багатьох видів.

– Рослини – це організми.

– Для росту рослинам необхідні поживні речовини, світло, тепло, повітря, вода.

– Під час дихання рослини поглинають з повітря кисень, а виділяють вуглекислий газ. У листках рослин на світлі з води і вуглекислого газу утворюються поживні речовини. Киснем, який виділяють рослини під час живлення, дихають інші організми.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ (додаток)

1. Цікаво знати!

На сьогодні відомо близько 350 тисяч видів рослин. З них майже 240 тисяч видів – квіткові рослини. Мохів на Землі близько 27 тисяч видів, папоротей – понад 10 тисяч видів, а хвойних рослин – близько 600 видів.

2. Гра “Упізнай мене”

– Ми – найбільше царство рослин, ми маємо всі частини. (Квіткові)

– Квітів, плодів і насіння у нас не буває. Наше листя схоже на пір’я. (Папороті)

– Ми ростемо у вологих місцях і утворюємо торф’яні болота. (Мохи)

– У нас немає плодів і квітів, а насіння дозріває в шишках. (Хвойні)

3. Робота в парі

– Поміркуйте, до яких груп рослин відносять: троянду, ялівець, ламінарію, або “морську капусту”, калину, мох, зозулин льон, конвалію.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

– Прочитайте сторінки Книги важливих знань про природу на с. 84.

– Назвіть царства живої природи.

– Чому рослини називають “зеленим одягом” Землі?

– Назвіть групи рослин, про які ви дізналися з підручника.

– Наведіть приклади різних видів рослин.

– За якими ознаками люди розрізняють різні види рослин?

– Що потрібно рослині для росту?

– Як рослина дихає? Коли рослини виділяють кисень? А коли поглинають?

– Як рослина живиться?

– Чому рослина не може жити без сонячного світла?

– Чому тварини і люди не можуть жити на Землі без рослин?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 82-84.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ЯКІ ОЗНАКИ МАЮТЬ РОСЛИНИ - Плани-конспекти уроків по натурології


ЯКІ ОЗНАКИ МАЮТЬ РОСЛИНИ