Які вам відомі сучасні теоретичні концепції перехідної економіки?

Історія економічних вчень

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.)

Які вам відомі сучасні теоретичні концепції перехідної економіки?

В умовах перехідної економіки значення теоретичних обгрунтувань економічної політики надзвичайно зросло. Однак закінченої теорії, цілісного уявлення про проблеми і закономірності соціально-економічних перетворень поки що не вироблено.

Перехід до нового технологічного способу виробництва, становлення постіндустріальної цивілізації припускають вирішення комплексу таких проблем:

– Розробка

цілей і критеріїв, способів і методів перетворень, їх послідовності. Аналіз закономірностей перехідної економіки; обгрунтування концептуальних основ національної моделі соціально орієнтованої економіки.

– Дослідження особливостей державного регулювання в умовах перехідної економіки. Умови вирішення проблеми започаткування в Україні змішаної економіки.

– Вирішення проблеми фінансової і виробничої стабілізації. Дослідження причин, характеру трансформаційної кризи в Україні та шляхів її подолання. Визначення передумов і факторів економічного зростання в умовах сучасної України.

Визначення характеру і змісту інституціональних перетворень та особливостей управління економікою України в перехідний період. Дослідження зміни стереотипів економічної поведінки суб’єктів в умовах перехідної економіки.

– Дослідження закономірностей реформування соціальної сфери та визначення основ соціальної політики при виході з кризового стану.

– Визначення найбільш раціональних умов інтеграції України у світову економіку та особливостей сучасного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.

Вирішення широкого комплексу завдань у перехідній економіці пов’язане з неординарними ефектами, гострими суперечностями. Необхідно рішуче відмовитися від готових схем і “універсальних” рецептів, всебічно враховувати реальну ситуацію, постійно уточнювати й коригувати економічний курс.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Які вам відомі сучасні теоретичні концепції перехідної економіки? - Економічні учення


Які вам відомі сучасні теоретичні концепції перехідної економіки?