ЯКІ Є СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

РОЗДІЛ II ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

Тема 2 СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ

§10. ЯКІ Є СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

– Пригадайте з уроків природознавства, як можна відобразити місцевість на площині.

– Що є зменшеною моделлю Землі?

ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ НА ГЛОБУСІ. Ви вже знаєте, що гло­бус дає можливість уявити форму нашої планети. Тому його називають моделлю Землі, що зменшена в мільйони разів. Для подальшого вивченим географії важливо пам’ятати, що глобус-Земля обертається довкола стрижня-осі. Насправді наша планета такої

видимої, як на глобусі, осі не має. Вісь можна математично обчислити і лише уявляти. Стрижень глобуса показує, де і з яким нахилом проходить уявна земна вісь.

Ті точки, де земна вісь перетинається з поверхнею глобу­са, називаються полюсами. Зверху – Північний полюс, внизу – Південний полюс. Посередині глобуса на однаковій відстані від полюсів проведена лінія – екватор. Ви вже знаєте, що екватор поділяє Землю на дві півкулі: Північну (на глобусі – зверху) і Південну (внизу). Лінія екватора та точки полюсів уявні, їх позначають тільки на глобусах і картах.

 ЯКІ Є СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

Глобус

Подорож

у слово

Слово екватор у пе­рекладі з латинської означає рівнодільник – той, що поді­ляє на рівні частини.

 ЯКІ Є СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

Мал. 34. Віртуальний глобус на екрані монітора

У наш час створено віртуаль­ний (такий, що імітує, наслідує справжній) глобус. Це тривимір­на модель Землі, що відтворює реальну дійсність за допомогою комп’ютера. Спеціальна про­грама дає можливість бачити поверхню Землі, регулюючи наближення зображення. Віртуаль­ний глобус можна обертати так, як і справжній. На ньому легко шукати об’єкти за географічними назвами. Програма також може відображати хмарність, урагани, землетруси у реальному часі. форму Землі, то тільки на ньому обриси географічних об’єктів відображають їх справжній вигляд. Це означає, що на глобусі не спотворюється відстань між окремими точками.

 ЯКІ Є СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

Мал 35. Фотознімок

 ЯКІ Є СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

Мал. 36. Аерофотознімок

Відстані на ньому вимірюють гнучкою лінійкою або за допомогою смужки паперу чи нитки. Потім визначають реальні розміри, застосовуючи масштаб.

Глобусом користуються учні для вивчення Землі.

ЗОБРАЖЕННЯ МІСЦЕВОСТІ НА ПЛОЩИНІ. З уроків природознавства у 5 класі ви вже знаєте, що зобразити окремі ділянки земної поверхні на площині можна на звичайному фотознімку, аерофотознімку, плані, карті.

Невелику за площею місцевість можна сфотографувати. Фотознімок зазвичай роблять із поверхні Землі (мал. 35). Тому на ньому ближчі предмети затуляють те, що розміщене далі. Крім того, фотознімки дають лише уявлення про місцевість. На них не видно, які розміри і яку форм/має ділянка.

Аерофотознімок – це фотографія (світлина) місцевості, зроблена з літака або іншого літального апарата (вертольо­та чи безпілотного пристрою). Такі знімки роблять з різної висоти спеціальними аерофотоапаратами. Вони передають

Докладне зображення всього, що є на земній поверхні на мо­мент фотографування. На них добре видно розміри і взаємне розміщення об’єктів (мал.36). Зазвичай аерофотознімки чорно-білі. Іноді їх роблять і кольоровими: тоді місцевість зображують у кольорах, наближених до натуральних. На кольорових знімках легше розрізнити рослинність, річки, болота, населені пункти та інші об’єкти.

Космічний знімок – це фотографія всієї планети або час­тини земної поверхні. Космічні знімки, як ви вже знаєте, одержують за допомогою спеціальних приладів для фото­графування, якими обладнані космічні апарати. На них дослідники можуть одразу побачити й величезні простори Землі, й деталі на відносно невеликих ділянках (мал. 37). З великої висоти видно найбільші риси будови нашої плане­ти. З поверхні земної кулі їх просто неможливо розрізнити.

 ЯКІ Є СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

Фотознімок роблять з поверхні Землі

 ЯКІ Є СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

Аерофотознімок роблять з літака

 ЯКІ Є СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

Космічні знімки одержують із супутників

 ЯКІ Є СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

Мал. 37. Космічні знімки різного охоплення території

Розглянути космічні та аерофотознімки поверхні нашої планети, в тому числі й України, можна в Інтернеті. Вони надають можливість швидко отримати достовірні дані про місцевість. Їх використовують під час географічних досліджень та складання карт. Вигляд земної поверхні відтворюють також план місцевості та географічна карта. Про них ви дізнаєтеся з наступних параграфів.

Сервіс “Гугл. Карти”

На основі космічних та аерофотознімків створено онлайн-сервіси, які дають змогу оглянути всю по­верхню Землі. Сервіс “Гугл. Карти” і (англ. Google Maps) надає можливість переглядати тривимірні (з урахуванням рельєфу) зображення земної поверхні.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Глобус – це об’ємна модель Землі, яка дає змогу уявити форму і поверхню нашої планета.

– Зобразити місцевість на площині можна на фотознімку, аерофотознімку, космічному знімку, на плані та географічній карті.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Чому глобус називають зменшеною моделлю Землі?

2. Які уявні точки і лінії позначені на глобусі?

3. У чому полягають особливості зображення земної поверхні на глобусі?

4. Порівняйте фотознімок та аерофотознімок (мал. 35, 36). Що спільного й відмінного у зображенні місцевості на них?

5. Розгляньте космічні знімки (мал. 37). Чим відрізняється зображена на них поверхня?

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

Користуючись пошуковою системою, знайдіть в Інтернеті сервіс “Гугл. Карти”. Задайте у його пошуку будь-яку географічну назву, наприклад свого міста або села. Програма запропонує вам не тільки карту, а й супутникове зображення поверхні. Скористайтеся масштабом і спробуйте збільшити зображення. Які об’єкти ви можете розрізнити? Чи вдалося вам побачити свою вулицю, школу, знайти свій будинок?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЯКІ Є СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ - Географія


ЯКІ Є СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ