ЯКИМИ БУЛИ СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ, РЕЛІГІЯ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Розділ ІІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

Тема 3. СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ

§ 21. ЯКИМИ БУЛИ СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ, РЕЛІГІЯ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

1. СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Поміркуйте, чому поділ суспільства на варни дозволяв аріям керувати Індією.

Після приходу аріїв в Індії поступово склався своєрідний устрій суспільства, заснований на поділі його на варни.

Варна – замкнена група людей, місце якої в суспільстві визначається звичаями і релігійними законами. Варнам властиво суворе обмеження

стосунків із представниками інших прошарків.

Представників яких варн ви бачите на малюнку? Чим відрізнялося становище представників різних варн?

Кожен індієць від народження належав до певної варни, на які людей начебто розділив бог Брахма, визначивши їхні заняття, права та обов’язки. Поділ населення на варни вважався вічним і незмінним. За легендою, зі своїх уст Брахма створив жерців – брахманів, які знали священне вчення та служили богам, нерідко жили при царському дворі як радники правителів. Зі своїх могутніх рук Брахма витворив наділених силою і мужністю воїнів-кшатріїв, обов’язком

яких була участь у війнах і управління державою. А зі своїх стегон людей третьої варни – вайш’я – хліборобів, скотарів, ремісників і торговців та всіх інших, чию роботу поважали в суспільстві. Слуги, дрібні ремісники та наймити створені із забруднених ніг Брахми, входили до варни шудр. Уважається, що це були нащадки підкореного арійцями корінного населення Індії, які були фактично рабами і не мали права молитися.

 ЯКИМИ БУЛИ СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ, РЕЛІГІЯ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Варни в Індії (сучасний малюнок)

Були також люди, котрі не входили до жодної варни, – недоторкані. Вони були ізгоями*, і до них у суспільстві ставилися з презирством. їм заборонялося жити в селищах і містах. Обов’язком недоторканих було прибирання нечистот. Якщо вони входили в селище, то сповіщали про це спеціальним дзвіночком, а інші люди відверталися чи йшли з вулиць геть, щоб не бачити “мерзенних істот”.

Люди однієї варни вели схожий спосіб життя, мали майже однакові житла, вживали подібну їжу.

2. РЕЛІГІЇ СТАРОДАВНІХ ІНДІЙЦІВ: ІНДУЇЗМ І БУДДИЗМ

Назвіть основні положення релігійних вірувань у Давній Індії.

З розселенням племен аріїв у межах Індії виникає індуїзм, нині одна з найпоширеніших національних релігій світу.

Індуїзм (у перекладі означає “вічна релігія”, “вічний шлях”) – давня релігія Індії, корені якої йдуть до Ведійської цивілізації. Найважливішими з численних богів індуїзму вважають трьох – Брахму, Шиву і Вішну.

Опишіть, як зображували основних богів своєї релігії прихильники індуїзму.

 ЯКИМИ БУЛИ СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ, РЕЛІГІЯ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Бог Брахма

 ЯКИМИ БУЛИ СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ, РЕЛІГІЯ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Бог Вішну

 ЯКИМИ БУЛИ СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ, РЕЛІГІЯ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Бог Шива

* Ізгої – знедолені люди, вигнанці.

Брахма – “володар живих істот”, творець світу. Саме він дав людям закони, поділи в їх на варни і покарав грішників. Бог-охоронець Вішну рятував людей від різних негараздів, наприклад від потопу. Бог-руйнівник Шива був грізним носієм космічної енергії, який, на думку індійців, міг погубит и людину, а міг і врятувати її.

Індійці вірили, що душі померлих не потрапляють у загробний світ, а відразу після смерті народжуються знову в іншому тілі. Якому саме – залежить від кількості добрих і злих справ, що їх людина здійснила під час попереднього земного існування. Якщо людина чинила зло, то після смерті її душа може опинитися в тілі черв’яка або іншої “нечистої” істоти. Якщо ж люди на виконувала всі настанови і жила праведно, її душа може відродитися в цареві або навіть у тілі божества.

У VI ст. до н. е. в Індії ви никла найдавніша світова релігія – буддизм. Її засновником вважається царевич Гаутама, син правителя держави, якого згодом стали називати Буддою.

Буддизм – одна з трьох світових релігій*. Основним у буддизмі є вчення про “чотири благородні істини”. Відповідно до них – усе існування пов’язано зі стражданнями. Уникнути страждань можна лише звільнившися від бажань за допомогою праведного життя.

За легендою, царевич від самого народження жив у розкішному палаці свого батька за високими стінами, не знаючи смутку. Проте одного разу він випадково потрапив за межі свого палацу і побачив згорбленого дідуся, далі – важко хвору людину, яка лежала на узбіччі дороги, а потім і мерця, якого оплакували близькі люди. Так царевич уперше вжитті дізнався, що навколо не все так добре, як йому здавалося. І нарешті, він зустрівся з убогим ченцем, який просив милостиню. Царевич був уражений його гідністю та внутрішнім

 ЯКИМИ БУЛИ СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ, РЕЛІГІЯ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Двадцятиметрова статуя Будди в містечку Бодх-Гая (місце, де він був осяяний мудрістю)

* Світові релігії – найбільш впливові та поширені серед народів різних країн і континентів релігії.

Спокоєм і сам вирішив стати відлюдником. Тож він, таємно залишивши рідний дім, молоду дружину і новонародженого сина, почав мандрувати пішки від одного села до іншого, жив милостинею, спостерігав й осмислював побачене. Одного разу під час роздумів він пізнав велику істину спасіння. Відтоді його називають – Будда, тобто Просвітлений, або Мудрець.

Будда вчив, якщо людина хоче звільнитися від страждань і знайти вічний спокій, то повинна не завдавати шкоди живим створінням, не красти, здобувати хліб насущний чесною працею, говорити тільки правду, цуратися заздрощів, лестощів, пліток.

Учнем і послідовником Будди міг бути кожен – багатий і бідний, цар і раб, брахман і недоторканий.

Індійці вважали, що після смерті Будда став верховним богом. Його вчення поширилося в Індії, а з часом – по всьому азійському світу. Буддисти нині є також в Америці та Європі.

Визначними пам’ятками історії Стародавньої Індії є куполоподібні споруди (ступи), у яких зберігалися буддійські святині (частини тіла Будди та його послідовників), та печерні храми.

Порівняйте культові споруди індійців з давньоєгипетськими храмами (див. с. 57). У чому їхня схожість, а в чому – відмінність?

 ЯКИМИ БУЛИ СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ, РЕЛІГІЯ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

 ЯКИМИ БУЛИ СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ, РЕЛІГІЯ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

1 – ступа в м. Санчі (побудована за правління Ашоки);

2 – внутрішній вигляд печерного храму

3. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ, НАУКА ТА КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

У чому особливості житла й одягу давніх індійців? Якими науковими відкриттями уславилася Стародавня Індія?

Повсякденне життя індійців залежало від становища людини в суспільстві та її майнового статку. Заможні мешканці міст зводили собі дво – і навіть триповерхові будинки з усіма зручностями. Внутрішні стіни приміщень розписувалися, підлога вкривалася дорогими килимами, циновками, звіриними шкурами. Із меблів використовували дерев’яні та плетені ліжка, крісла тощо.

Зовсім в інших умовах мешкала біднота: глиняні мазанки чи очеретяні халупи на околицях міст, укриті соломою або пальмовим листям, без особливих зручностей. У таких невеличких хатинках лише спали, бо весь день родина працювала. Меблів у таких помешканнях зазвичай не було – їх замінювали плетені циновки.

Щодо вбрання індійців, то воно майже без змін дійшло до наших днів. Цікаво, що в давнину істотної різниці між чоловічим і жіночим одягом не існувало. Згодом з’являється традиційне жіноче сарі – довгий відріз легкої тканини, особливим чином обгорнутий навколо тіла. Зазвичай сарі носили з блузою і нижньою спідницею.

Розкажіть, яким був традиційний одяг індійців. Що спільного, а що відмінного в одязі мешканців Єгипту й Індії? Чим це можна пояснити?

 ЯКИМИ БУЛИ СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ, РЕЛІГІЯ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Одяг стародавніх індійців (сучасна історична реконструкція)

 ЯКИМИ БУЛИ СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ, РЕЛІГІЯ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Одяг жінок і чоловіків у сучасній Індії

 ЯКИМИ БУЛИ СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ, РЕЛІГІЯ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Гра в шахи (старовинна індійська картина)

Стародавні індійці уславилися своїми науковими відкриттями. Вагомих успіхів вони досягли в математиці: уміли добувати квадратні та кубічні корені, розробили десяткову систему числення. Цифри, якими ми користуємося і називаємо арабськими, насправді винайшли стародавні індійці.

Гра в шахи теж народилася в Стародавній Індії. Вона називалася “чотири роди військ” і була задумана як битва між двома арміями.

Найбільшого розвитку в Стародавній Індії досягла медицина. Тамтешні лікарі вміли вправляти кістки лікувати переломи, відновлювати носи, вуха губи, втрачені або скалічені в бою чи за вироком суду. Хірурги успішно робили складні операції. Найперші в світі лікарні було створено саме в Індії.

Величезною популярністю в країні користувалися поеми Магабгарата” та Рамаяна” – скарбниці багатовікової мудрості, а також повчальні історії, притчі, казки, байки.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Розкажіть про варни в Індії. Чи справедливо, на вашу думку, поділяти людей на варни?

2. Якими були основні положення індуїзму?

3. Хто був засновником буддизму? Що проповідує буддизм?

4. Які наукові відкриття та винаходе належать стародавнім індійцям? Які здобутки їхньої цивілізації ми використовуємо і понині?

5. Що спільного, а що відмінного у способі життя мешканців Стародавніх Єгипту й Індії?

6. Уявіть, що ви побували в Стародавній Індії і прослухали розповіді учнів Будди про свого вчителя. Розкажіть про свої враження.

Домашнє завдання

1. Що най більше вразило вас у вченні Будди?

2. Поцікавтеся історією най популярнішої настільної гри – шахів. Яка легенда пов’язана з винайденням цієї гри?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ЯКИМИ БУЛИ СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ, РЕЛІГІЯ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ - Історія


ЯКИМИ БУЛИ СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ, РЕЛІГІЯ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ