Яку роль відводили представники нової історичної школи державі?

Історія економічних вчень

ІСТОРИЧНА ШКОЛА

Яку роль відводили представники нової історичної школи державі?

Найбільшою заслугою економістів нової історичної школи було те, що вони задовго до Дж. М. Кейнса поставили питання про регулюючу й спрямовану роль держави у господарському житті суспільства. Г. Шмоллер, наприклад, стверджував, що Прусська держава – це основна сила розвитку суспільства, найвагоміший речовий капітал. Він був активним прихильником міцної спадкової монархії, за допомогою якої можна вирішити будь-які соціальні

суперечності. У рамках буржуазної системи реалізація ідеї соціальної справедливості можлива лише за умови сильного уряду. Мудрий і сильний уряд, на його думку, може протистояти проявам класового егоїзму і класових зловживань, забезпечити економічний розквіт. Ця теза поклала початок теорії “надкласової держави”.

На думку Г. Шмоллера, економічне життя – це частина активної культурної моделі, а економічна наука мала б визначити засоби або закони культурного розшарування в економічному аспекті, у такий спосіб забезпечуючи узгодження змін у культурі з економічним зростанням або спадом. Оскільки історія – це повна послідовність подій, то вичерпний аналіз минулого культурного розвитку забезпечить культурну перспективу для розвитку в майбутньому.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Яку роль відводили представники нової історичної школи державі? - Економічні учення


Яку роль відводили представники нової історичної школи державі?