ЯРУСНІСТЬ ЛАНДШАФТІВ

Екологія – охорона природи

ЯРУСНІСТЬ ЛАНДШАФТІВ – закономірність ландшафтної диференціації гір. місцевості по вертикалі.
ЯРУСНІСТЬ ЛАНДШАФТІВ