ЯВИЩЕ СОЦІАЛЬНЕ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ЯВИЩЕ СОЦІАЛЬНЕ – елемент соціальної реальності, якому притаманна вся повнота соціальних властивостей та ознак; усе те в соціальній дійсності, що виявляє себе, свідчить про стан, зміни, взаємодію, процеси в соціальних об’єктах. Як Я. с. можуть виступати предмети, люди, їх стосунки, дії, думки, почуття (іншими словами, матеріальна і духовна продукція людської діяльності), соціальні ін-ти, установи, організації, потреби, інтереси тощо. Багато Я. с. є латентними за своїм характером і свідчать не

тільки про очевидні властивості соціальної дійсності, а й про більш глибинні її процеси, зв’язок яких з даним Я. с. безпосередньо не спостерігається. Зіпсування цього зв’язку здійснюється у процесі соціальної практики, а також з допомогою соціол. досліджень шляхом застосування певних процедур та методів збору й узаг. інформації про Я. с.

Розрізняють Я. с., які розкривають другорядні, випадкові зв’язки і відношення, та ті, що містять інформацію про суттєві характеристики соціальних об’єктів. Зрозуміло, серед сукупності Я. с. соціологи вирізняють насамперед останні, тобто ті, що характеризують

стійкі, повторювані, типові зв’язки між об’єктами соціальної дійсності. Кожне Я. с. відрізняється від іншого певними властивостями та емпіричними ознаками, що можуть бути зафіксовані соціальними показниками. Масові Я. с. та ті, що повторюються, вивчаються за допомогою статист, методів. Кількісне вивчення сукупності Я. с. та інтенсивності прояву їх ознак сприяє усвідомленню відносного характеру соціальних зв’язків і відносин, дає змогу зафіксувати закономірні тенденції їх розвитку.

Будь-яке Я. с. може розглядатися як факт соціальний, якщо його повторюваність, типовість, масовість, сусп. значущість встановлені, тобто якщо зафіксовані його ознаки і властивості. У цьому випадку Я. с. стає первинним актом соціол. аналізу. Соціальний факт, що включений до системи соціол. знання, трансформується в наук, факт як елемент емпіричного і теорет. знання, стає фактом соціол. науки. В складному процесі вивчення соціальних процесів суспільства Я. с. виступає, з одного боку, певним кроком на шляху пізнання їх суттєвих ознак, з другого – найбільш простою, що безпосередньо спостерігається, ланкою цього процесу, першим кроком на шляху соціального пізнання від простого до складного, від різноманітності ознак прояву соціального життя до його суттєвих підвалин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЯВИЩЕ СОЦІАЛЬНЕ - Довідник з соціології


ЯВИЩЕ СОЦІАЛЬНЕ