Єдина профспілка

Політологічний словник

Єдина профспілка – добровільне об’єднання кількох профспілок однієї країни в організацію з єдиним членством. Такий громадсько-правовий заклад полегшує координацію спільних дій найманих працівників на ринку праці і робить їх рівноправною стороною в системі соціального партнерства. Одне з найважливіших завдань Є. п.- укладання колективних трудових договорів. Класичним прикладом Є. п. є Австрійське об’єднання профспілок (АОП), яке одразу після звільнення країни від німецького фашизму почало будуватися

за “блоковим” принципом. АОП об’єднало три блоки – соціалістичний, демохристиянський та комуністичний. АОП відрізняється від багатьох профспілкових об’єднань інших демократичних країн своєю надпартійною організацією та сильною централізацією. Політичні течії представлені у вигляді фракцій. АОП об’єднує близько 60 % всіх осіб найманої праці. До його складу входять 14 галузевих профспілок, які у свою чергу поділяються на секції, групи та підгрупи за професійною ознакою. В Італії також існує єдиний профспілковий орган – Федерація трьох конфедерацій. Надмірний плюралізм у профспілковому
русі суттєво утруднює діяльність профспілок, наприклад, у Великобританії, Франції. В Україні профспілковий рух репрезентують понад 80 всеукраїнських профспілок і профоб’єднань загальною кількістю понад 16 млн.

Труд за рубежом. – 2003. – № 2; Осовий Г. Тривале протистояння. Стан та перспективи розвитку соціального партнерства в Україні // Профспілки України. – 2002. – № 1; Профспілки України. – 2003. – № 1- 3; Австрия. Факты и цифры. – Вена, 1992.

Т. Ляшенко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Єдина профспілка - Довідник з політології


Єдина профспілка