ЄМНІСТЬ ЛАНДШАФТУ

Екологія – охорона природи

ЄМНІСТЬ ЛАНДШАФТУ – кількісно виражена здатність ландшафту задовольняти конкретні потреби людини; напр.,рекреаційна Є. л.
ЄМНІСТЬ ЛАНДШАФТУ - Довідник з екології


ЄМНІСТЬ ЛАНДШАФТУ