Ємність ринку грошова

Ємність ринку грошова (емкость рынка денежная) – величина, що відображає кількість грошей, які можуть бути увібрані запропонованими на ринку товарами, цінними паперами й послугами; лімітується розмірами послуг і рівнем виробництва.
Ємність ринку грошова