ЄМНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА

Екологія – охорона природи

ЄМНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА – міра здатності певного оточення до підтримування функцій деякого біотичного утворення (індивіда, групи особин тощо), що розглядається як центр, у виділеній сукупності.
ЄМНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА