Ємність товарного ринку

Ємність товарного ринку – (емкость товарного рынка) – обсяг реалізації певного виду товару, який може бути здійснений на ринку для задоволення пред’явленого на ньому платоспроможного попиту населення у певний проміжок часу. На показники Є. т. р. впливають обсяги, структура і якість товарної пропозиції, кон’юнктура ринку, рівень цін, ступінь організації торгівлі й формування попиту населення тощо.
Ємність товарного ринку