Євразія

ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

&23. Євразія

Пригадай! Що називають материком? Який материк Землі найбільший? На які частини світу поділяють материк Євразія?

Євразія – найбільший материк Землі. Його площа складає майже третину площі всього суходолу планети. Це материк, на якому ти живеш.

Розглянь фізичну карту півкуль (на форзаці). У яких півкулях розташований материк Євразія? Які океани його омивають?

Євразія розташована в Північній і переважно в Східній півкулях Землі. Материк омивають усі чотири океани та їх моря. З півночі

на південь материк простягається на 8500 км, а із заходу на схід – на 16 000 км.

Тобі відомо, що Євразію поділяють на дві частини світу – Європу й Азію. На Європу припадає п’ята частина площі материка, а решта – на Азію. Межу між ними проводять уздовж Уральських гір.

Розглянь фізичну карту Євразії. Який колір на ній переважає? Що позначено зеленим і жовтим кольорами, а що – коричневим?

На материку переважають рівнини, найбільшими за площею серед яких є Східно-Європейська і Західно-Сибірська. На півдні Євразії із заходу на схід через увесь материк тягнуться гори: Альпи, Карпати, Кримські

гори, Кавказ, Гімалаї, Тибет, Тянь-Шань та інші. Найвища точка суходолу – гора Джомолунгма, або Еверест у Гімалаях (8848 м).

Рівнини і гори є основними формами земної поверхні.

 Євразія

Східно-Європейська рівнина Гора Джомолунгма в Гімалаях

Мал. 43. Форми земної поверхні Євразії

Розглянь малюнок 16 (с. 26). У яких теплових поясах знаходиться Євразія?

Євразія розташована в усіх теплових поясах Північної півкулі. Найбільші за площею території лежать у помірному поясі, оскільки саме в цих ділянках Землі материк найбільш витягнутий із заходу на схід.

Північні райони Євразії отримують менше сонячного світла й тепла, ніж південні. Тут переважають низькі температури повітря, випадає небагато опадів, дуже сувора зима і прохолодне літо. На півдні – тепло впродовж року і опадів випадає багато. Гори перешкоджають проникненню холодних і сухих північних вітрів на південь і є бар’єром на шляху теплих та вологих вітрів, які дмуть з півдня.

Розглянь фізичну карту Євразії. Які річки протікають по її території? Які озера є на материку?

На материку Євразія протікає найбільше великих річок, які несуть свої води до всіх чотирьох океанів.

Найдовшими річками Європи є Волга, Дунай і Дніпро. Волга впадає у Каспійське море, а Дунай і Дніпро – у Чорне море, яке є частиною Атлантичного океану.

У моря Північного Льодовитого океану впадають Об, Єнісей, Лена – одні з найбільших річок Азії.

 Євразія

Дунай Янцзи

Мал. 44. Річки Євразії

Найдовша річка Євразії Янцзи бере початок на схилах Тибету і несе свої води до Тихого океану, впадаючи у Східно-Китайське море. її довжина становить 5800 км.

Найбільші серед річок, які впадають в Індійський океан, – Інд, Ганг, Тигр, Євфрат. Ганг – священна річка Індії – бере початок в Гімалаях.

У Євразії дуже багато озер, і серед них є справжні рекордсмени. У гірському районі Центральної Азії розташоване найглибше в світі прісноводне озеро – Байкал. Його глибина сягає 1620 м. Це дивовижно красиве й унікальне за якістю води озеро.

 Євразія

Байкал Мертве море

Мал. 45. Озера Євразії

Найбільше прісноводне озеро Європи – Ладозьке. На материку знаходиться і найбільше на Землі солоне озеро – Каспійське море, глибина якого понад 1000 метрів.

На Аравійському півострові розташоване найсолоніше озеро світу- Мертве море. Через велику солоність води там не можуть існувати організми, тому й називають це озеро мертвим.

Пригадай! На які групи поділяють усі корисні копалини?

На території Євразії видобувають усі групи корисних копалин: рудні, горючі та будівельні. Тут є поклади золота, алмазів, заліза, марганцю, міді, кам’яного вугілля, глини, вапняку, величезні запаси нафти й газу.

Євразія – найбільш заселений материк Землі. Тут проживає близько 5 млрд людей.

Розглянь політичну карту світу. Назви найбільші за територією країни Євразії та їх столиці.

Найбільша в світі за територією країна – Росія – займає майже третину площі материка. Вона розташована в двох частинах світу – Європі й Азії. Столиця – місто Москва.

До великих країн належать також Китай (столиця – Пекін) та Індія (столиця – Делі), які знаходяться в азіатській частині материка. Тобі відомо, що ці країни є найбільшими в світі за чисельністю населення: у кожній з них проживає понад 1 млрд людей.

 Євразія

Мал. 46. Пекін – столиця Китаю

 Євразія

Мал. 47. Делі – столиця Індії

Найбільша за площею країна Європи – Україна (столиця – Київ), а за кількістю населення – Німеччина (столиця – Берлін).

На величезних просторах Євразії населення розміщене нерівномірно. До густонаселен их регіонів материка належать південь і схід Азії та майже вся Європа. Більшість населення проживає в містах.

Поміркуйте! Де більше великих річок: на території Європи чи Азії? Поясніть, чому.

Обговоріть! Чому різні ділянки материка Євразія відрізняються одна від одної особливостями погоди?

Рівнини, гори, форми земної поверхні.

Перевір свої знання

1. У яких півкулях розташований материк Євразія? Охарактеризуй особливості його погоди.

2. Назви найбільші рівнини і найвищі гори на території Євразії.

3. Серед річок Євразії Дмитрик назвав Дніпро, Дунай, Байкал, Янцзи, Ганг. Чи допустив хлопчик помилку? Доведи.

4. На які корисні копалини багатий материк?

5. Скільки людей живе на материку Євразія? Які райони цього континенту є більш заселеними?

6. Назви найбільші країни світу та їх столиці.

Підсумуємо разом

Євразія – найбільший материк нашої планети. Він розташований в усіх теплових поясах Північної півкулі і омивається чотирма океанами. На материку переважають рівнини. Із заходу на схід через усю територію південної частини простягаються гори. У Євразії багато великих річок та озер, значні поклади корисних копалин. На материку розташовані найбільші в світі країни: за площею – Росія, за чисельністю населення – Китай та Індія. Найгустіше заселені території континенту – Європа, південь і схід Азії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Євразія - Натурологія


Євразія