Європейська валютна одиниця (ЕКЮ)

Європейська валютна одиниця (ЕКЮ) – регіональна розрахункова грошова одиниця країн – учасниць ЄС, яка використовувалася в розрахунках і платежах, а також як резерв міжнародних ліквідних ресурсів була засобом проведення інтервенцій у межах ЄВС і надання кредитів центральними банками з інтервенційних операцій. Діяла до впровадження євро. Запровадженням її 1979 було створено Європейську валютну систему (ЄВС). Емісія ЕКЮ була забезпечена наполовину доларами та золотом і наполовину національними валютами країн ЄС. Випуск ЕКЮ здійснювався у вигляді записів на рахунок центральних банків країн ЄВС в Європейському фонді валютного співробітництва. Два основні види ЕКЮ – офіційний (не надходив у приватний платіжний оборот) і комерційний. Базою для встановлення курсу ЕКЮ були курси національних валют країн ЄС. Частка кожної валюти залежала від частки країни у ВНП ЄС, взаємному товарообороті, Європейському фонді валютного співробітництва і переглядалася кожні п’ять років.
Європейська валютна одиниця (ЕКЮ)