Європейський фонд регіонального розвитку (ЄФРР)

Європейський фонд регіонального розвитку (ЄФРР) – складова частина бюджету ЄС. Створений 1975 з метою фінансування заходів для усунення суттєвих фінансових диспропорцій у країнах ЄС. Основні кошти ЄФРР спрямовуються у країни, в яких ВВП на душу населення не перевищує 75% аналогічного середнього показника в ЄС.
Європейський фонд регіонального розвитку (ЄФРР)