Європейський суд

Політологічний словник

Європейський суд – судовий орган вищої інстанції країн – членів ЄС, головним завданням якого є забезпечення дотримання права в процесі тлумачення і застосування договорів Європейського Співтовариства. Є одним із найстарших органів, передбачених ще Договором про створення ЄСВіС (1951 р.). Є. с. функціонує на підставі положень ст. 220-245 Договору про створення Європейського Співтовариства та Статуту і внутрішнього Регламенту, прийнятих згідно зі ст. 245 ДЄС. В Амстердамському договорі сферу повноважень Є. с. було поширено

також на такі важливі галузі, як здійснення спільної політики в галузі безпеки і міжнародних відносин та діяльність Європейської ради, зокрема в сфері співробітництва органів юстиції і поліції в кримінальних справах. До складу Є. с. призначаються двадцять п’ять суддів (по одному від кожної країни – учасниці) та генеральні адвокати терміном на шість років. Зі свого складу судді обирають голову строком натри роки. Кожні три роки відбувається часткова заміна генеральних адвокатів і суддів. Члени Є. с. не представляють у ньому своїх країн. Суд є органом цілком незалежним від країн – членів Євросоюзу
та інших спільних органів. Є. с. регулює розбіжності між державами – членами; між державами – членами і самим Європейським Союзом; між інститутами ЄС; між ЄС і фізичними або юридичними особами, включаючи співробітників його органів. Суд дає висновки щодо міжнародних угод; він також виносить попередні ухвали у справах, переданих йому національними судами. До повноважень Є. с. належить розгляд юридичних спорів у разі: 1) порушення державою – членом договірних зобов’язань; 2) неправомірних дій Ради і Єврокомісії; 3) бездіяльності органів співтовариства всупереч договору; 4) процедури попереднього розгляду. Діяльність Європейського суду створює основи для правової стабільності всіх країн – членів Європейського Союзу і забезпечує реальне дотримання рішень, ухвалених будь-коли органами співтовариств, навіть якщо інколи це робиться всупереч волі, намірам чи інтересам окремих країн – членів. Рішення суду обов’язкові насамперед для учасників судового процесу. Системою Співтовариства не передбачено поділу гілок судової влади. Таким чином, виконуючи різноманітні функції, Європейський суд водночас є і конституційним, й адміністративним, і цивільним, й арбітражним судом, третейським судом з тлумачення і застосування всієї сукупності права Співтовариства, а також експертною інстанцією. Важливим повноваженням суду є тлумачення права Співтовариства, а також оцінка відповідності юридично зобов’язальних актів вторинного права первинному праву (договорам ЄС). Є. с. розглядає також скасування рішень суду першої інстанції. Він також приймає рішення щодо міжнародно-правових угод Співтовариства з третіми країнами чи міжнародними організаціями. Розміщується Є. с. у Люксембурзі.

О. Кордун


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Європейський суд - Довідник з політології


Європейський суд