Юм Дейвід

Політологічний словник

Юм Дейвід (1711 – 1776) – історик, дипломат, один з видатних філософів англійського Відродження. Стверджував, що творча сила мислення не просувається далі можливості зв’язувати, переставляти, збільшувати або зменшувати матеріал, який виникає з почуттів і досвіду. Саме так виникає, зокрема, ідея Бога. Причини і наслідки, що стосуються фактів, за Дейвідом не можуть бути відкритими тільки розумом, а відкриваються лише завдяки досвіду. Твердо вірив, що справедливість і миролюбство в остаточному підсумку переможуть

насилля і свавілля. Обгрунтував закон причинності, який, на його думку, має силу лише усередині сфери досвіду. Релігійні “істини”, за Дейвідом, ніколи не можуть бути пізнаними, в них можна лише вірити, але вони з психологічною необхідністю виникають з потреби почуттів. Найвідоміші праці: “Дослідження про людський розум”, “Суспільна історія релігії””, “Діалоги про суспільну релігію”.

Популярный энциклопедический словарь. – М., 2001; Головатий М. Ф. Соціологія політики. – К„ 2003.

М. Головатий
Юм Дейвід