Юридичний інститут Одеського державного університету ім.. І. І. Мечникова

Юридичний інститут Одеського державного університету ім.. І. І. Мечникова – бере свій початок від юридичного факультету Новоросійського імператорського університету, заснованого у 1865 році. З невеликими перервами існував до 1993 p., коли на його базі був створений Юридичний інститут. Має три факультети: державного будівництва та управління, правосуддя та правової роботи в народному господарстві, прокурорсько-слідчий. Навчальний процес забезпечують викладачі, які працюють на 8 кафедрах: теорії та історії держави і права; державного та міжнародного

права; адміністративного права й управління; цивільного права та процесу; трудового, природоохоронного й аграрного права; кримінально-виконавчого права та кримінології; кримінального процесу та криміналістики; соціальних теорій та компаративістики. Навчання здійснюється у трьох формах: денна, вечірня та заочна. Навчальна програма Інституту забезпечує підготовку фахівців, які можуть працювати, зокрема, в органах державної влади та управління, системи правосуддя, прокуратури, МВС, юстиції, на митницях, в юридичних службах господарських органів, в комерційних структурах тощо. У 1993 р. в Юридичному
інституті відкрито відділення післядипломного навчання з ліцензованим планом прийому. Відповідно до Положення про це відділення запроваджено післядипломне навчання як самостійний напрям роботи, спрямований на підготовку фахівців – юристів з числа осіб, які вже мають вищу, але не юридичну освіту. Цей напрям роботи випливає з ідеї безперервності освіти на основі: фундаментальної професійної підготовки фахівців з відповідних галузей знань; урахування можливостей щодо підвищення рівня вже набутої кваліфікації; заміни попередньої кваліфікації чи розширення освіти за рахунок оволодіння спорідненими чи іншими спеціальностями згідно з вимогами практичної роботи осіб, які претендують на післядипломне навчання. Зараз здійснюється обмін студентами між Юридичним інститутом та юридичним факультетом університету м. Пасау (ФРН), економічним та правовим коледжами університету Аркадія (Канада). Фахівці Юридичного інституту готують та обгрунтовують законодавчі проекти, виступають як експерти, консультанти тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Юридичний інститут Одеського державного університету ім.. І. І. Мечникова - Довідник з правознавства


Юридичний інститут Одеського державного університету ім.. І. І. Мечникова