Юрисконсульт

Юрисконсульт (юрисконсульт) – особа, що працює на підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі, громадській організації тощо консультантом з юридичних питань.
Юрисконсульт