Забезпечення грошей

Забезпечення грошей (обеспечение денег) – сукупність матеріальних та інших благ, які знаходяться у сфері обігу і служать матеріальною основою обігу нерозмінних грошових знаків. Проблема забезпечення їх зводиться до постійного
розширення товарного наповнення сфери обігу з одного боку і підтримання грошової маси в обігу на об’єктивно потрібному рівні – з другого.
Забезпечення грошей - Економічний словник


Забезпечення грошей