Заборгованість

Заборгованість – сума невиконаних боргових зобов’язань, несплачених фінансових боргів. 3. поділяють на валову (загальна сума боргу); чисту (валова 3. без нарахованих відсотків); за відсотками; строкову і прострочену.
Заборгованість