ЗАБРУДНЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНЕ

Екологія – охорона природи

ЗАБРУДНЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНЕ – 1) поява в середовищі аномально великої кількості мікроорганізмів, що пов’язано з масовим їх розмноженням на антроп. субстратах або в середовищах, змінених внаслідок госп. діяльності людини; 2) набуття раніше нешкідливою (звичайно масовою) формою мікроорганізмів патогенних властивостей або здатності пригнічувати ін. організми в угрупованнях. Приклади набуття мікроорганізмами патогенних властивостей: болотний організм легіонела став збудником хвороби легіонерів, сапрофіт синьогнійна паличка – захворювання породіль у пологових будинках.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗАБРУДНЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНЕ - Довідник з екології


ЗАБРУДНЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНЕ