Задачі на пропорційне ділення – Приклади розв’язування типових завдань

Математика – Алгебра

Приклади розв’язування типових завдань

Задачі на пропорційне ділення

Задача 1. Розчин містить 7 частин цукру й 11 частин води. Скільки цукру потрібно взяти, щоб одержати 549 г розчину?
Розв’язання
Нехай маса однієї частини х г. Тоді маса цукру 7х г, а води – 11х г. За умовою задачі, маса розчину Задачі на пропорційне ділення  Приклади розвязування типових завдань г, або 549 г.
Маємо рівняння:
 Задачі на пропорційне ділення  Приклади розвязування типових завдань,
 Задачі на пропорційне ділення  Приклади розвязування типових завдань,
 Задачі на пропорційне ділення  Приклади розвязування типових завдань,
 Задачі на пропорційне ділення  Приклади розвязування типових завдань.
Відповідь: треба

взяти 213,5 г цукру.
Задача 2. Точка А розбиває відрізок СD на частини, довжини яких відносяться як Задачі на пропорційне ділення  Приклади розвязування типових завдань. Знайти довжину відрізків СА і АD, якщо Задачі на пропорційне ділення  Приклади розвязування типових завдань см.
Розв’язання
Щоб розв’язати таку задачу, треба ско­ри­ста­ти­ся коефіцієнтом пропорційності шуканих величин.
Отже, нехай х – коефіцієнт пропорційно­сті довжини відрізків. Тоді довжина АС – 2х см, а довжина АD – 5х см. За умовою задачі, Задачі на пропорційне ділення  Приклади розвязування типових завдань см.
Отримаємо та розв’яжемо рівняння:
 Задачі на пропорційне ділення  Приклади розвязування типових завдань,
 Задачі на пропорційне ділення  Приклади розвязування типових завдань,
 Задачі на пропорційне ділення  Приклади розвязування типових завдань.
 Задачі на пропорційне ділення  Приклади розвязування типових завдань; Задачі на пропорційне ділення  Приклади розвязування типових завдань.
Відповідь: Задачі на пропорційне ділення  Приклади розвязування типових завдань см; Задачі на пропорційне ділення  Приклади розвязування типових завдань см.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Задачі на пропорційне ділення – Приклади розв’язування типових завдань - Довідник з математики


Задачі на пропорційне ділення – Приклади розв’язування типових завдань