Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей (№№ 849-857)

Тема. Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей (№№ 849-857).

Мета. Закріплювати вміння учнів розв’язувати задачі на пропорційне ділення; вчити складати задачі на пропорційне ділення за коротким записом; удосконалювати вміння розв’язувати рівняння і нерівності.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А) Змінити умову задачі № 847 так, щоб у відповіді отримати більше число.

Б)

Зачитати результати обчислення добутків із № 848.

(Відповідь: 372 000; 78 300; 98 000.)

2. Усні обчислення, а) Гра “Хто швидше?”

 Задачі на пропорційне ділення. Розвязування рівнянь і нерівностей (№№ 849 857)

У грі беруть участь 2 команди, по 8 учнів у кожній. Учні першої команди записують відповіді по черзі у лівому стовпчику, а другої – у правому.

Б) Периметр прямокутника 34 м, а його ширина – 7 м. Знайдіть довжину прямокутника. (34 : 2 – 7 = 10 см.)

3. Завдання для опитування учнів.

А) Першого дня в майстерні пошили 4 костюми, а другого 5 таких костюмів. Всього витратили 36 м тканин. Скільки метрів тканини витратили першого ДНЯ? (Відповідь:

16 м.)

Б) Знайти значення виразу.

273663 : 9 + 720 • 700 (= 534407)

4. Картки для опитування.

№ 1

1) Два робітники, працюючи з однаковою продуктивністю, виготовили разом 320 деталей. Один робітник працював 6 год, а другий – 2 год. Скільки деталей виготовив перший робітник? (Відповідь: 240 деталей.)

2) Знайди значення виразу.

212849 : 7 + 3200 • 80 (= 286407)

№ 2

1) Два робітники, працюючи з однаковою продуктивністю, виготовили разом 460 деталей. Один робітник працював 7 год, а другий – 3 год. Скільки деталей виготовив перший робітник? (Відповідь: 322 деталі.)

2) Знайди значення виразу.

2400 • 90 – 182442 : 6 (= 185593)

II. Розвиток математичних знань.

1. Творча робота над задачами,

А) Задача № 849.

Під час повторення змісту задачі вчитель заповнює наперед накреслену таблицю:

Місткість 1 каністри

Кількість каністр

Загальна кількість гасу

Однакова

4

72 л

?

54 л

Бесіда.

– Ми вже неодноразово записували задачі у таблицю. Зміст задач був різний: про вартість покупки, про рух, про спільну роботу. Тому назви стовпців таблиці щоразу були різні. Але у кожній з цих таблиць йдеться про три величини, які пов’язані між собою (ціна, кількість, вартість, або швидкість, час, відстань). У нашій задачі це місткість однієї каністри, кількість каністр, загальна кількість гасу.

У всіх задачах, якщо числове значення першої величини помножити на числове значення другої, отримаємо числове значення третьої величини (якщо ціну помножимо на кількість, одержимо вартість; якщо швидкість помножимо на час, отримаємо відстань). У нашій задачі: якщо місткість однієї каністри помножити на кількість каністр, отримаємо загальну кількість гасу. А якщо відома кількість каністр і загальна кількість гасу, то можна знайти місткість однієї каністри: 72 : 4 = 18 (л).

Коли відома місткість однієї каністри (18 л) і загальна маса гасу (54 л), знайдемо кількість каністр:

54 : 18 = 3 (к.) (Відповідь: 3 каністри.)

Б) Задача № 850 (з коментуванням).

– Зараз ми розв’яжемо задачу іншого типу, ніж попередня, але її зміст теж можна внести у подібну таблицю. Ви мені допоможете правильно розмістити у ній числа.

 Задачі на пропорційне ділення. Розвязування рівнянь і нерівностей (№№ 849 857)

Після короткого запису задачі в таблиці учні порівнюють дану таблицю з попередньою, розв’язують задачу коментовано діями з поясненням.

(Відповідь: 3 каністри, 2 каністри.)

В) Задача № 851 (самостійно).

Учні порівнюють таблиці задач № 850 і № 851 і складають задачу про ящики з помідорами, які відправили зі складу у перший і другий магазини.

Фізкультхвилинка.

2. Розв’язування рівнянь і нерівностей.

А) Завдання N& 852.

Учні розв’язують рівняння самостійно з наступною перевіркою.

(Відповідь: х = 4800: х = 10; х = 32; х = 42.)

Б) Завдання № 853 (з коментуванням).

Щоб учням легше було розв’язати нерівності, можна розглянути їх у парі з відповідним рівнянням:

5 • а = 20 20 – а = 15

5 • а < 20 20 – а < 15

Міркування учня. При х = 4, 5 • х = 20.

5 • а < 20, коли а < 4 (х = 0, 1, 2, 3).

При а = 5, 20 – а = 15, 20 – а < 15, коли

5 < а < 20 (х = 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,… 20).

В) Виконання завдання № 854.

Першу пару виразів учні обчислюють і порівнюють знайдені значення колективно, решту – самостійно.

Г) Виконання завдання № 855.

Учитель звертає увагу учнів на те, які закони множення використовували у ході обчислення (переставний і сполучний).

(Результати обчислень: 6400; 7200; 18000; 12800.)

III. Підсумок уроку.

– Обчисліть зручним способом:

4 • 198 • 25 = (25 • 4) • 198 = 100 • 198 = 19800:

50 • 345 • 2 = (50 • 2) • 345 = 100 • 345 = 34500.

IV. Домашнє завдання.

№№ 856, 857 (с. 138).
Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей (№№ 849-857)