Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами (№№ 510-519)

Тема. Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами (№№ 510-519).

Мета. Ознайомити учнів із способом визначення часу за відомими швидкістю і відстанню; повторити виконання дій над іменованими числами.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування; таблиці-схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А) Зачитати результати обчислень (№ 508) в порядку зростання.

(596 кг; 2568; 13 км 225 м; 40187.)

Б) Зачитати відповідь до задачі

№ 509. (Автомобіль мав проїхати 528 км.)

2. Завдання для опитування.

А) Скласти і розв’язати задачі за таблицею.

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Легковий автомобіль

90 км/год

3 год

? км

Сокіл

200 км/год

2 год

? км

Реактивний літак

? км/год

2 год

4000 км

Б) Розв’язати задачу.

Велосипедист

був у дорозі 4 год, а мотоцикліст – 3 год. На скільки кілометрів більшу відстань подолав мотоцикліст, якщо велосипедист їхав зі швидкістю 13 км за годину, а мотоцикліст – 50 км за годину?

(Розв’язання: 50 • 3 – 13 • 4 = 98 (км).)

3. Картки для опитування.

№ 1 (для учнів із високим рівнем знань)

1) Відстань між Києвом і Каневом по Дніпру 120 км. Подорож на “Ракеті” від Києва до Канева і назад тривала 4 години. Яка швидкість “Ракети”, якщо вона рухалася весь час з однаковою швидкістю?

(Розв’язання: 120 • 2 : 4 = 60 (км/год).)

2) Скільки часу тривала б подорож, якби відстань була не 120 км. а 180 км? (6 годин.)

3) На скільки кілометрів треба було б зменшити відстань, щоб у дорозі “Ракета” була на 2 години менше? (На 60 км.)

№ 2 (для учнів із достатнім і середнім рівнем знань)

1) Автомобіль їхав 3 години зі швидкістю 60 км/год. Зворотний шлях він подолав за 4 год. З якою швидкістю він долав зворотний шлях?

(Розв’язання: 60 • 3:4 = 45 (км/год).)

2) Заміни число 60 км/год на 72 км/год і розв’яжи задачу.

(72 • 3 : 4 = 54 (км/год).)

4. Усні обчислення.

А) Гра “Відновіть вирази”.

Вставте пропущені числа (замість  Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами (№№ 510 519) і знаки дій (замість *):

 Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами (№№ 510 519)

(Відповіді: 25 • 4 = 100;

27 + 54 = 39 + 42;

72 : 12 = 6 ;

 Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами (№№ 510 519)

420 + 360) : 60 = 17 – 4;

24 • (10 • 10) = 2400;

6000: (25 • 4) = 60.)

Б) Гра “Допоможіть дітям”.

– Допоможіть дітям пройти до свою будинку. Єдиний шлях, який веде до нього, той, де сума цифр у квадратах дорівнює 1000.

 Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами (№№ 510 519)

(13 + 169 + 281 + 461 + 76= 1000)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Задача.

Ворона пролетіла 100 км ті швидкістю 50 км/год. Скільки часу летіла ворона? – Складемо короткий запис задачі за допомогою схеми.

 Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами (№№ 510 519)

– Скільки кілометрів пролітала ворона за 1 год? (50 км/год.)

– Скільки разів число 50 вміститься у числі 100? (2 рази.)

– Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість.

(100 : 50 = 2 (год).)

2. Первинне закріплення.

А) Опрацювання вправи № 510.

Б) Виконання завдання № 511 (фронтально).

У зошитах записують лише відповіді. (2 год; 4 год; 3 год.)

В) Складання задачі на знаходження часу руху автобуса.

– Складіть задачу, яка розв’язувалася б виразом: 360 : 60.

Фізкультхвилинка.

3. Розв’язування задач.

А) Задача № 512.

– Розкажіть план розв’язування задачі.

– Запишіть розв’язання задачі виразом.

(Розв’язання: 210 : 70 + 90 : 45 = 5 (год).)

Б) Задача № 513.

Розглянувши різні випадки руху човнів (за течією і проти течії), учні розв’язують окремі задачі у зошитах.

 Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами (№№ 510 519)

17250 + 15000 + 19885 = 52135 (м) = 52 км 135 м.

2)

 Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами (№№ 510 519)

19885 + (17250 – 15000) = 22135 (м) = 22 км 135 м.

В) Задача № 514.

– Повторіть задачу за таблицею.

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Човен

100 м/хв

Однаковий

1 км

Плавець

?

400 м

– Про що дізнаємося спочатку? (Час руху.)

– Що для цього треба зробити? (Відстань поділити на швидкість.)

– Яким чином? (Відстань треба подати у метрах; 1 км = 1000 м.)

– Чи можемо тепер, знаючи час руху плавця, відповісти на запитання задачі? (Так.)

– Як дізнатися, з якою швидкістю рухався плавець? (Відстань поділимо на час.)

(Розв’язання:

1) 1000 : 100 = 10 (хв) – час руху;

2) 400 : 10 = 40 (м/хв) – швидкість плавця.)

4. Самостійна робота.

Варіант 1 – № 515 (верхній рядок).

(7 м – 6 дм = 6 м 4 дм; 3 т 320 кг – 5 кг = 3 т 315 кг.)

№ 516 (верхній рядок).

(12 т 70 кг – 9 т 500 кг = 2 т 570 кг;

(10 т – 6 ц) : 2 = 47 ц.)

Варіант 2 – № 515 (верхній рядок).

(7 м – 6 см = 6 м 94 см; 3 т 320 кг + 5 ц = 3 т 820 кг.)

№ 516 (нижній рядок).

(24 м 75 см + 19 м 9 см = 5 м 66 см;

(2 м – 80 см) • 4 = 4 м 80 см.)

5. Розв’язування задачі з логічним навантаженням № 517*.

– Розгляньте схематичне зображення задачі.

 Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами (№№ 510 519)

– Як дізнатися, на скільки метрів і дециметрів знизився парашутист за 3 с?

49 + (49 + 98) + (49 + 98 + 98) = 441 (дм) = 44 м 1 дм.

III. Підсумок уроку.

– Як знайти час? Швидкість? Відстань?

IV. Домашнє завдання.

№№ 518, 519 (с. 83).
Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами (№№ 510-519)