ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ (аналіз розв’язання). СКЛАДАННЯ ВИРАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЇХ ЗНАЧЕНЬ

Мета: провести аналіз розв’язання задач з буквеними даними; формувати вміння використовувати знання табличного множення і ділення на практиці; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, математичне мовлення, творчі здібності; виховувати уважність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Усна лічба (с. 32, завдання 216)

3. Фронтальне опитування

1) Розв’яжіть рівняння.

1 варіант 86 – х = 49

2 варіант 86 – х = 75

– Як знайти

невідомий від’ємник?

2) Розв’яжіть задачу, записуючи розв’язання виразом.

У п’яти однакових банках 15 л соку. Скільки літрів соку в 7 таких банках?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми ознайомимося із задачами з буквеними даними; будемо вдосконалювати вміння складати вирази і знаходити їх значення; розвиватимемо вміння використовувати знання табличного множення і ділення на практиці.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Підготовча робота (с. 32, завдання 217)

– Знайдіть значення виразу k : 7, якщо k набуває таких значень: 14; 21; 28; 42; 63.

Якщо k = 7, то k : 7 = 14 : 7 = 2 – коментує

вчитель.

Усі решту виразів коментують учні.

2. Пояснення нового матеріалу (с. 32-33, завдання 219)

– Прочитайте першу задачу.

– Скільки гарбузів зібрали з однієї грядки? (З однієї грядки зібрали 6 гарбузів.)

– Скільки гарбузів зібрали з другої грядки? (З другої грядки зібрали а гарбузів.)

– Про що можна дізнатися за цими даними? (Скільки гарбузів зібрали з двох грядок.)

– Що зробили з цими гарбузами? (Усі гарбузи поклали порівну в два ящики.)

– Що означає поклали? (Поділили)

– Про що запитується в задачі? (Скільки гарбузів поклали в один ящик?)

– Як дізнаємося про кількість гарбузів в 1 ящику? (Масу всіх гарбузів поділимо на 2 ящики.)

– Складемо план розв’язання.

1) Скільки всього гарбузів зібрали з двох грядок?

2) Скільки гарбузів поклали в 1 ящик?

– Розгляньте розв’язання в підручнику та поясніть, що знайшли кожною дією.

– Прочитайте другу задачу.

– Розгляньте розв’язання задачі та поясніть, що знайшли кожною дією.

Висновок. Якщо умова задачі містить буквене дане, відповідь записують у вигляді виразу. Значення букви може змінюватися – це змінна величина.

3. Первинне закріплення

– Розв’яжіть другу задачу, якщо k = 4.

(4 + 4 • 3) : 2 = 8 (кг)

Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над задачею (с, 33, завдання 220)

– Прочитайте задачу.

– Розв’яжіть задачу за планом.

– Скільки яблук у кошику?

– Скільки всього кілограмів яблук разом у кошику і мішку?

– Запишіть розв’язання задачі в зошити (один учень працює біля дошки).

1) а : 6 (кг) – у кошику

2) а + а : 6 (кг) – усього кілограмів яблук

Відповідь: а + а : 6 – усього кілограмів яблук разом у кошику і мішку.

2. Розв’язування задачі двома способами (с. 33, завдання 221)

Аналіз задачі, складання схем розв’язання.

1-й спосіб

2-й спосіб

 ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ (аналіз розвязання). СКЛАДАННЯ ВИРАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЇХ ЗНАЧЕНЬ

 ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ (аналіз розвязання). СКЛАДАННЯ ВИРАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЇХ ЗНАЧЕНЬ

Самостійне розв’язування одним зі способів.

– Який спосіб для вас легший? Чому?

3. Самостійна робота (с. 32, завдання 218)

– Складіть і розв’яжіть рівняння.

4. Завдання з логічним навантаженням (с. 33, завдання 222)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Над чим працювали на уроці?

Гра “Множники загубилися”

 ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ (аналіз розвязання). СКЛАДАННЯ ВИРАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЇХ ЗНАЧЕНЬ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 33, завдання 223; 224.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ (аналіз розв’язання). СКЛАДАННЯ ВИРАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЇХ ЗНАЧЕНЬ - Плани-конспекти уроків по математиці


ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ (аналіз розв’язання). СКЛАДАННЯ ВИРАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЇХ ЗНАЧЕНЬ