ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ

Розділ 2. Регіони і країни світу.

Тема 2. Країни Азії

Азія – один із осередків зародження цивілізації, батьківщина землеробства, штучного зрошення, міст, багатьох наукових досягнень. Тут протягом століть розвивалося багато цивілізованих держав, виникали і розпадалися великі імперії. У XIX ст. значна кількість азійських територій і країн були колоніями. Азія вирізняється природними контрастами і геополітикою. Тут склалися непрості взаємовідносини між окремими країнами – сусідами, що часто призводить до загострення ситуації. За

бурхливе XX ст. тут прогриміло немало війн, десятки революцій, військових переворотів, путчів. Більшість конфліктів і нині виникає на релігійній і міжетнічній основі. Серйозним викликом сучасності є війни, що періодично охоплюють окремі азійські регіони, в яких часто беруть участь і розвинені країни світу. Нині на континенті переважають країни, що розвиваються. Вони намагаються поліпшити своє економічне становище, освоїти і впровадити новітні технології в господарство. Проте вдається це зробити далеко не всім з них. Окремі країни Азії досягли значних успіхів в економіці й увійшли в групу найбільш розвинутих,
впливових держав світу. Пропонуємо вам пізнати найбільший географічний регіон світу, щоб з’ясувати його роль у світовому господарстві, зрозуміти причини відмінностей у рівнях розвитку і спеціалізації країн, долучитися до культурної спадщини народів з іншою, ніж у нас, релігією, традиціями і побутом.

§34. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ

Загальні відомості про регіон. Азія займає 1/3 земної поверхні і є найбільшою частиною світу. В Азії налічують 47 суверенних держав, багато з яких є найдавнішими. Країни різні за розмірами і кількістю населення, кордони між ними визначені і політично, і природними межами.

Географічне положення країн Азії відрізняється трьома особливостями: приморським положенням, глибинним (континентальним) положенням, а також не завжди сприятливим сусідським положенням.

Більшість країн великі за розмірами, наприклад Китай, Індія, Саудівська Аравія. На тлі цих велетнів виділяються зовсім малі за розмірами країни, приміром Сінгапур і Мальдіви. Проте в Азії, на відміну від Європи, таких країн небагато.

Чисельність населення Азії – 4 млрд 117 млн осіб, з них майже 2,5 млрд осіб проживає лише у двох країнах – Китаї та Індії.

Прогноз

На думку експертів, у найближчі 50 років кількість населення на заході Азії збільшиться на 105 %, а на сході усього лише на 5 %. У найближчі 15 років зростання кількості населення Китаю загальмується. До 2025 р. китайців стане на 198 млн більше, ніж нині. Темпи зростання кількості населення Індії, навпаки, прискоряться, і до 2025 р. ця країна майже вирівняється з Китаєм за кількістю населення. Очікується значне зменшення кількості населення Японії.

Азія є одним з найменш урбанізованих регіонів, але це відставання від інших регіонів скорочується. Особливо це відчутно на півдні і сході, де розташовані деякі з найбільших і швидкозростаючих мегаполісів планети.

Зайнятість населення неоднакова в різних країнах (мал. 92). У менш розвинених країнах зростає частка зайнятих у сільському господарстві, а

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ

Мал. 92. Зайнятість населення Азії за секторами господарства, %

В Японії 70 % робочої сили задіяно у сфері послуг. У промисловості країн Азії пересічно зайнято 20-25 % працюючих.

Політична карта Азії. Країни Азії – це складний комплекс демократичних і авторитарних режимів, які змінювалися і продовжують змінюватися впродовж тривалої історії. Тому сучасна політична карта і типологія країн строката: в Азії є різні за формою державного правління та устроєм держави. Більшість держав є республіками. Найбільш зрілими парламентськими республіками є Ізраїль, Індія та ін. До республік народної демократії належать Монголія, В’єтнам, Лаос. Вони, як і колишні середньоазійські республіки СРСР, перебувають на початковому етапі демократичних перетворень. Особливе місце в цій групі посідає Китай, для якого характерне поєднання авторитарного політичного режиму з ринковими перетвореннями в економіці. Є в Азії республіки, в яких поєднується релігійний режим з президентською владою, наприклад Ісламська Республіка Іран. Конституція Ірану закріплює керівну роль мусульманського духовенства в житті іранського суспільства, а духовний керівник країни наділений дуже широкими повноваженнями.

Шість держав Азії – це конституційні монархії, серед яких Японія, Малайзія, Таїланд, Бутан, Йорданія, Камбоджа. У деяких з цих держав спостерігається змішаний режим правління, своєрідний симбіоз авторитаризму в особі монарха з багатопартійною парламентською системою.

Є на континенті й абсолютні монархії. Більшість з них орієнтується на збереження і підтримку традиційних форм державного і суспільного життя, що сформувалося історично. Це – Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Кувейт, Бруней, Оман.

Реалії сьогодення

Азійські королівські доми. Вони й досі відіграють важливу роль у житті своїх держав, хоча більшість з них має переважно неформальний вплив, аніж формальну владу. Так, імператор Японії дуже шанований в країні, але не має ніякого впливу на політику. У Малайзії королі змінюються кожні п’ять років з числа нащадків, але відіграють лише церемоніальну роль. Проте є виняток з правил. Так, король Таїланду має велику популярність серед громадян країни і неодноразово приймав важливі політичні рішення (мал. 93). Зовсім інша ситуація у Непалі. Там ставлення до короля з боку парламенту і народу не зовсім поважне. Тому навесні 2006 р. роздратований народ позбавив короля влади і проголосив Непал світською державою.

Особливості господарства країн Азії. Роль Азії у світовому господарстві за останні десятиріччя значно зросла. Економіка регіону експорто – орієнтована, більш закрита, ніж європейська, де спостерігається швидке економічне зростання. Крім ринкової моделі, присутня й соціалістична модель, за якою розвиваються лише окремі країни. Відмінності в рівнях розвитку і спеціалізації країн виражені тут сильніше, ніж в Європі.

За рівнем соціально-економічного розвитку і особливостями господарства в Азії виділяють шість груп (типів) країн. До першої групи входить лише Японія – високорозвинута держава, єдиний азійський член Великої сімки, яка за багатьма показниками посідає провідні позиції у світі. До другої групи відносять Китай та Індію, які за сумарним ВВП обійшли розвинені країни Європи, але за душовим його значенням їхні успіхи

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ

Мал. 93. Королівська резиденція в Таїланді

Поки що незначні. Країни третьої групи називають новими індустріальними країнами, які за рахунок дешевої робочої сили та інвестицій, а також за участю західних ТНК здійснили реформи господарства, впровадивши високотехнологічну модель його розвитку. Серед таких країн Республіка Корея, Сінгапур, Китайська республіка Тайвань, а також Таїланд, Малайзія, Індонезія і Філіппіни.

Особливу групу країн Азії складають так звані нафтопереробні країни Перської затоки та Південно-Західної Азії. Цим країнам завдяки експорту нафти і газу вдалося також у короткі строки зміцнити свої позиції у світовому господарстві і розвинути інші галузі господарства у своїх країнах.

До п’ятої групи належать держави з переважанням добувних галузей і легкої промисловості. Це Монголія, Бангладеш, Афганістан, В’єтнам та ін. Шосту групу становлять найменш розвинуті країни, в яких структура господарства несформована і представлена однією-двома галузями. Це, наприклад, Лаос, Непал, Бутан та ін.

Проблема

Через невисоку культуру господарювання, обмежений життєвий простір та зростаюче населення невпинно деградує навколишнє середовище. Інтенсивний видобуток корисних копалин без здійснення природоохоронних заходів, екстенсивне ведення сільського господарства, вирубування лісів – усе це призводить до забруднення повітря і води, ерозії грунтів. До того ж часті конфлікти і війни тільки ускладнюють екологічну ситуацію. Як зупинити негативний вплив на природу в Азії? Запропонуйте свої способи поліпшення стану довкілля в регіоні. Місце Азії у світовому господарстві та міжнародних відносинах. Країни Азії посідають одне з провідних місць у світі в сучасних політичних та соціально-економічних процесах. Серед експертів навіть існує

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ

Мал. 94. Країни – члени АСЕАН

Думка, що найближчим часом центр світової економічної активності може переміститися зі США і Європи до Азії.

Позитивний імідж для свого регіону створює насамперед Японія, яка за багатьма показниками входить до десятки країн-лідерів. Вона має високий рейтинг за технологічними досягненнями, інноваціями, інформатизацією, конкурентоспроможністю національного господарства тощо. За деякими з цих показників у лідери виходить і Сінгапур. Ці дві країни, а ще Китай та Індія характеризуються високим показником ВВП. Чільне місце в системі світового господарства посідають країни – експортери нафти Південно – Західної та Південно-Східної Азії.

У межах регіону створено кілька політичних, економічних і культурних регіональних організацій (згадайте їхні назви). Серед них міжурядова організація країн Південно-Східної Азії АСЕАН, до якої входять 10 країн (Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, Бруней, В’єтнам, Лаос, М’янма, Камбоджа) (мал. 94). У складі АСЕАН є дві країни зі статусом спостерігачів – Папуа-Нова Гвінея та Східний Тімор. Співпрацюють з нею Японія, Південна Корея та Китай. Цю міжурядову організацію часто порівнюють з ЄС, оскільки АСЕАН є дійсно великою за площею та кількістю населення. Головною метою організації є інтеграція країн регіону, прискорення економічного зростання, соціального і культурного прогресу, установлення миру і стабільності.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

В Азії налічують 43 суверенні держави, переважна більшість яких це держави, що розвиваються. На політичній карті Азії 29 республік, 7 конституційних і 7 абсолютних монархій.

Чисельність населення Азії становить 4 млрд 117 млн осіб. Це найбільший показник серед регіонів світу. Попри це Азія є одним з найменш урбанізованих регіонів світу.

За рівнем соціально-економічного розвитку в Азії виділяють шість груп країн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ - Географія


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ