ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРІЙ

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРІЙ

Не минайте цифри на малюнках. Вони показують, скільки бактерій міститься в 1 см3(грунту, повітря). Зробіть висновок: де у природі повітря найбільш насичене бактеріями і поясніть, чому.

Розділ 4. БАКТЕРІЇ

Тема 1. БАКТЕРІЇ

§ 52. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРІЙ

Помивши руки в ставку чи озері, ви струсили з них воду. Краплі впали на поверхню, а разом із ними – мільярди мікроскопічних організмів. їх можна побачити тільки за допомогою мікроскопа. Вони є скрізь – у воді, повітрі, на поверхні тіла і у внутрішніх

органах людини, тварин. Ці мікроскопічні організми називаються бактеріями (від гр. “бактеріон” – “паличка”). Хочете переконатися, що серед бактерій є схожі за формою на палички? Розгляньте під мікроскопом бактеріальну плівку (бактерію сінну паличку), яку ви виростили в домашніх умовах.

Бактерії – це прадавні організми, які належать до царства Дроб’янки надцарства Прокаріоти. Вони з’явилися на Землі понад 4,5 млрд років тому і збереглися до нашого часу.

Поширення. На Землі бактерії поширені всюди. Вони мешкають у грунті, воді, повітрі, живих та мертвих організмах.

Розгляньте

мал. на с. 200. Ви бачите, що найбільше бактерій у грунті. Багато їх у забрудненій воді відкритих водойм, у тих місцях, куди скидаються стічні води. У повітрі бактерій міститься значно менше, ніж у воді. Забруднення повітря бактеріями залежить від пори року, наявності рослин.

Багато бактерій у закритих приміщеннях, де їх може накопичуватися близько 300 тис. в 1 мм3. Практично немає бактерій у соснових лісах, оскільки хвойні дерева виділяють особливі речовини, що вбивають бактерії або затримують їх ріст і розмноження. Ці речовини мають назву фітонциди.

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРІЙ

Мал. 107. Різні форми бактеріальних клітин

На тілі людини чи тварин завжди міститься безліч бактерій. Особливо багато їх на шкірі тих людей, які не дотримуються правил гігієни. Полюбляють бактерії й слизові оболонки ротової порожнини, носа, дихальних шляхів, кишечника людини.

Будова. Бактерії – одноклітинні організми. Більшість їх безбарвні. Лише деякі червоного, зеленого і пурпурного забарвлення, що пов’язано з наявністю у них пігментів.

Клітини бактерій мають різну форму. Вони бувають сферичні, циліндричні, спіральні. Можуть існувати по одній або з’єднуватися по дві, чотири і більше клітин, утворюючи колонії (мал. 107).

Бактеріальна клітина оточена щільною оболонкою і вкрита захисною слизовою капсулою (мал. 108). Більшість бактерій мають один або кілька джгутиків – пристосувань для руху. Ядра, пластид та мітохондрії немає. Цитоплазма містить органічні речовини (глікоген або крохмаль, жири, білки) та мінеральні речовини тощо. Спадкова інформація у бактерій знаходиться в особливій ядерній зоні клітини, яку називають нуклеоїдом.

Живлення. Більшість бактерій живляться гетеротрофно, тобто готовими органічними речовинами, які поглинають усією поверхнею тіла. Деякі бактерії, наприклад, пурпурні та зелені, живляться автотрофно. Вони містять у цитоплазмі хлорофіл (зелений пігмент) і мають здатність до утворення органічних речовин (фотосинтезу).

Обмін речовин у бактерій відбувається по-різному. Бактерії – автотрофи використовують енергію сонячного світла, бактерії – гетеротрофи – енергію хімічних зв’язків поживних речовин.

Розмноження. Бактерії здатні дуже швидко розмножуватися шляхом поділу клітини навпіл. Одна бактерія за добу може утворювати сотні мільярдів клітин. При такій швидкості розмноження нащадки однієї бактерії за 10 днів могли б повністю вкрити поверхню Землі. Але у природі цього не відбувається з різних причин, зокрема, через нестачу органічних речовин, несприятливі умови середовища тощо. У деяких бактерій клітини після поділу не розходяться, а склеюються оболонками, утворюючи скупчення (пари, ланцюжки, грона) (мал. 107).

За несприятливих умов бактерії утворюють цисти. Циста – це тимчасова форма існування бактерій у стадії спокою, яка здатна витримувати вплив високої температури, радіоактивного випромінювання, різноманітних токсичних речовин та інших несприятливих чинників зовнішнього середовища. У цистах обмін речовин відбувається дуже повільно. Це дає змогу бактеріям у стані цисти залишатися життєздатними протягом десятків та сотень років. Так, життєздатні цисти були виявлені у єгипетських муміях, трупах мамонтів та інших об’єктах, де вони провели тисячоліття. При настанні сприятливих умов бактерії відновлюють свою життєдіяльність.

Бактерії – це одноклітинні організми, що не мають ядра. Більшість бактерій живляться готовими органічними речовинами (гетеротрофно), деякі мають здатність до автотрофного живлення. Бактерії можуть дуже швидко розмножуватися шляхом поділу клітини навпіл.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРІЙ - Біологія


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРІЙ