ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО

УРОК 11. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Очікувані результати: учень визначає суттєві ознаки понять “господарство”, “галузь”, “інфраструктура”; називає галузі виробничої та невиробничої сфер, ознаки ринкової системи господарювання; розпізнає типи підприємств за формами власності, що формуються в Україні; пояснює зміни в господарському комплексі України за роки незалежності.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, карта “Господарство”,

схема “Галузева структура народного господарства”.

Опорні поняття: господарство, галузь, міжгалузевий комплекс, інфраструктура, виробнича сфера, невиробнича сфера, ринкова система господарювання, типи підприємств.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Галузева структура економіки України формувалася впродовж тривалого періоду. В історичному минулому вона була складовою єдиної господарської системи СРСР. Це означає, що економіка країни була підпорядкована

виконанню єдиних народногосподарських завдань, без достатнього урахування потреб республіки. Тому впродовж останніх років у господарстві України відбуваються серйозні структурні зміни.

II. Актуалізація опорних знань

– Які види продукції виробляють промислові підприємства?

– Яку продукцію дає сільське господарство?

– У чому полягає головне завдання транспорту?

– Чому, на вашу думку, останніми роками відбувається процес приватизації державних підприємств?

III. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про господарство й національний господарський комплекс

Господарство країни становить історично сформовану сукупність підприємств і установ, завданням яких є задоволення різноманітних потреб людей.

Поняття про галузі господарства й галузеву структуру.

2. Сучасні зміни в господарському комплексі країни

Здобуття державності й ринкові реформи останніх двох десятиліть призвели до скорочення частки виробничої сфери (промисловості й сільського господарства) і збільшення частки невиробничої сфери. За сучасних умов формується ринкова система господарювання.

Важливу роль у структурних змінах має відіграти поширення ресурсо – та енергозберігаючих виробництв (технологій).

Як ви вважаєте, чим відрізняється ринкова система господарювання від планової, командної?

В умовах становлення ринкової економіки в Україні створюються нові форми об’єднань підприємств – концерни, консорціуми, акціонерні товариства, спілки та інші підприємства, діяльність яких має галузевий або міжгалузевий характер.

3. Типи підприємств (за формами власності)

Державна, колективна і приватна форми власності.

– Які існують типи підприємств за формами власності?

– Чим відрізняється державне підприємство від приватного?

– Чому економісти вважають, що приватні підприємства зазвичай працюють більш ефективно, ніж державні?

IV. Закріплення матеріалу

Завдання (робота в міні-групах)

– Назвіть суттєві ознаки понять “господарство” та “галузь”. Перелічіть галузі виробничої й невиробничої сфер. Чим відрізняються виробнича й соціальна інфраструктури?

– Простежте шлях буханця хліба від вирощування пшениці до готової продукції (буханця хліба) на вашому столі. Укажіть, які підприємства й установи забезпечують виробництво, транспортування, розподіл і реалізацію цього виду продукції.

V. Домашнє завдання

Для записів:
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ