ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБІВ

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБІВ

Розділ 3. ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ

Тема 1. ГРИБИ

§ 46. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБІВ

У різноманітному світі живої природи гриби займають особливе місце. Вони характеризуються низкою ознак, що роблять їх подібними, з одного боку, до тварин, а з іншого – до рослин. Подібно до рослин, гриби необмежені в рості, ведуть прикріплений спосіб життя, мають тверду клітинну оболонку та вакуолі. Як і тварини, вони живляться гетеротрофно (готовими органічними речовинами), не мають пластид у клітинах, основною запасаючою

речовиною є глікоген. Тому ці організми об’єднано в окреме царство Гриби. їх нараховується більше ніж 100 тис. видів.

Гриби ведуть сапротрофний або паразитичний спосіб життя. Гриби-сапротрофи живуть на опалому листі, деревині, перегної і живляться органічними речовинами решток мертвих рослин і тварин, а гриби-паразити живуть за рахунок організмів рослин, тварин і людини, завдаючи їм шкоди. Є також перехідні форми грибів, наприклад, трутовики, які частину свого життя існують як сапротрофи, іншу частину – як паразити.

Деякі гриби живуть у симбіозі з водоростями і вищими рослинами. Симбіоз – це

співжиття живих організмів, що належать до різних систематичних груп. Взаємовигідне співжиття грибів із коренями вищих рослин утворює мікоризу. Наприклад, підберезник із березою, підосичник з осикою тощо. Гриби отримують від вищих рослин готові органічні речовини, кисень. Натомість вони “допомагають” вищим рослинам засвоювати важкодоступні речовини грунту, сприяють обміну речовин, фіксують вільний азот і у сполуках передають його вищим рослинам.

Будова грибів. Організм багатоклітинного гриба складається з плодового тіла (надземної частини) і грибниці (підземної частини). Наприклад, грибниця опенька знаходиться у пеньку дерева, мухомора – в грунті (мал. 97).

Грибниця і плодове тіло складаються з тонесеньких безбарвних розгалужених ниток – гіфів.

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБІВ

Мал. 97. Гриби: 1 – мухомори; 2 – опеньки

Вегетативне тіло гриба називається міцелієм. За його наявністю гриби умовно поділяють на нижчі і вищі. Тіло нижчих грибів міцелію не утворює. Воно складається з однієї клітини, яка має ядро, цитоплазму, вакуолі з клітинним соком. Клітина оточена товстою стінкою, до складу якої входить хітин та целюлоза. У вищих грибів міцелій багатоклітинний.

Розмножуються гриби частіше нестатевим способом за допомогою спор та вегетативно – частинами міцелію або брунькуванням. У цьому випадку клітина гриба утворює випини – бруньки, які поступово збільшуються і відокремлюються від материнської клітини, утворюючи ланцюжок клітин. Брунькуванням розмножуються гриби дріжджі. Статеве розмноження, яке дуже різноманітне у грибів, передує процесу спороутворення.

Гриби – організми, які живляться, подібно до тварин, готовими органічними речовинами. Вони об’єднані в царство Гриби. Гриб складається з грибниці та плодового тіла, які утворені гіфами. Розмножуються гриби частіше нестатевим способом за допомогою спор, а також вегетативно брунькуванням.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБІВ - Біологія


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБІВ