Загальна характеристика клімату України. Кліматичні карти

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ

Тема 5. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ

§21. Загальна характеристика клімату України. Кліматичні карти

Географічна розминка

Подумайте, від якого чинника у вашій місцевості залежить зміна температури повітря протягом року.

Зазирніть в атлас 7-го класу і назвіть кліматичний пояс, в якому перебуває більша частина Євразії.

Температурний режим на території України. Взимку на розподіл температури найбільше впливає циркуляція атмосфери і пов’язане

з нею переміщення повітря в горизонтальному напрямку. Це підтверджують і січневі ізотерми, які розташовуються майже меридіонально (мал. 87). Найвищі температури в цей час реєструють на заході і південному заході, тобто в районах, на які впливають теплі повітряні маси з Атлантичного океану і Середземного моря. Найнижчою взимку є температура східних і північно-східних районів, на які впливає східний антициклон і куди часто надходить холодне арктичне повітря. На значній частині території України в січні середня температура становить -4… -6 °С.

Практичне завдання

За малюнком 87 визначте показники середньої

січневої температури повітря на північному заході та південному заході, на північному сході та південному сході України. Зробіть висновки про закономірності зміни температури взимку.

У теплий період року температура формується переважно під впливом радіації та особливостей земної поверхні. Це підтверджує й розташування липневих ізотерм у майже широтному напрямку – з північного сходу на південний захід (мал. 88). Помітне послаблення циклональної діяльності зумовлює в цілому зменшення мінливості температури влітку.

Практичне завдання

За малюнком 88 визначте показники середньої липневої температури повітря на півночі, півдні, заході та сході України. Зробіть висновки про закономірності зміни температури влітку.

Важливим показником клімату, що дає змогу визначити його континентальність, є річна амплітуда коливання температури повітря. Її значення залежить від положення території відносно океанів і морів. В Україні річна амплітуда зростає із заходу на схід, тому що в цьому ж напрямку зменшується вплив морських повітряних мас і збільшується дія континентальних повітряних мас. На заході амплітуда температури повітря становить 22 °С, на схід вона збільшується до 29 °С, що свідчить про посилення континентальності клімату в цьому ж напрямку.

Головною рисою річного ходу пересічної температури повітря є відносно невеликі її зміни від місяця до місяця влітку і взимку та різкі коливання навесні й восени.

Максимальна і мінімальна температури є екстремальними показниками температурного режиму. Вони відрізняються більшою мінливістю в часі і просторі, ніж пересічні місячні температури. Розподіл екстремальних температур залежить від циркуляції атмосфери, а також від різноманітних місцевих фізико-географічних чинників, зокрема від рельєфу та властивостей підстильної поверхні.

У межах України абсолютний максимум температури зареєстровано на південному сході та півдні, він сягає +40…41 °С. Абсолютний мінімум температури -42 °С зафіксовано на сході країни.

 Загальна характеристика клімату України. Кліматичні карти

Географія культури

Як температура повітря “одягає” українців. Розподіл температури по території України відбився і на особливостях національного одягу нашого народу. Так, у найхолодніших східних областях “. України, а подекуди й у Центральній Україні під час сильного морозу вдягали довгі й широкі, інколи двобортні кожухи з великим коміром, що закривав плечі. У західних землях України кожухи були однобортні, що можна пояснити м’якшими температурними умовами.

Через помітні коливання температури навіть улітку на всій території України носили нагрудний одяг, який захищав верхню частину тіла. Його шили з хутра або тканини, він був зовсім коротким або дуже довгим, легким або утепленим. Так, на території Середньої Наддніпрянщини відома легка, але довга безрукавка – керсет. Водночас у північних і північно-західних районах поширена коротша сукняна безрукавка – лейбик, бруслик. У гірських районах Західної України завжди одягали кептар – короткий хутряний кожушок без рукавів. Кептариком користувалися впродовж цілого року, адже він, добре захищаючи від холоду спину, боки та груди, залишав при цьому вільними для роботи руки. Влітку на півдні України сонце пече немилосердно, тому українські дівчата замотувалися білою хусткою так, що ледве визирали очі. Чоловіки ж споконвіку в сонячні літні дні виходили в поле в брилях.

Розподіл опадів по території України. Опади в межах України випадають переважно з фронтальних хмар. Такі хмари утворюються в результаті зіткнення двох різних за властивостями повітряних мас.

Основною закономірністю розподілу опадів на території України є зменшення їхньої кількості з півночі і північного заходу в напрямку на південь і південний схід. Такий розподіл спостерігається на рівнинній частині території країни (мал. 89). У горах повітря піднімається схилами, в результаті чого конденсується водяна пара, формуються хмари й опади. Тому найбільша кількість опадів у межах України випадає в Українських Карпатах (в середньому 1200-700 мм) і в Кримських горах (1000-500 мм).

 Загальна характеристика клімату України. Кліматичні карти

Мал. 88. Липневі ізотерми на території України

 Загальна характеристика клімату України. Кліматичні карти

Надмірну кількість опадів (600-650 мм) отримує північно-західна рівнинна частина України, а також Передкарпаття. З просуванням на південь і схід кількість опадів поступово зменшується, що зумовлено послабленням циклональної діяльності. У центральній частині України кількість опадів за рік коливається від 500 до 650 мм. На північному сході вона становить 550 мм. Південні області України (Одеська, Херсонська, Миколаївська і північна частина АР Крим) належать до районів незначної кількості опадів: 400-300 мм на рік.

В Україні спостерігається континентальний тип річного розподілу опадів, коли кількість опадів теплого періоду перевищує кількість опадів холодного періоду. При цьому різниця становить 50 мм. Такий річний хід опадів найхарактерніший для височин та північних і північно-західних районів. У південних районах опади розподіляються більш-менш рівномірно, особливо на узбережжях морів, де різниця в кількості опадів теплого і холодного сезонів становить усього 25 мм.

Проблема

Літні опади в Україні часто випадають у вигляді злив. Вони змивають осадові гірські породи, що спричинює утворення від’ємних форм рельєфу, приміром ярів. Запропонуйте способи зменшення негативного впливу зливових опадів на земну поверхню в нашій країні.

Основні показники клімату наносять на спеціальні кліматичні карти, які допомагають легко встановити закономірності їх розподілу.

Кліматичне районування і типи клімату. Більша частина України розташована в помірному кліматичному поясі, лише Південний берег Криму та південні схили Кримських гір до висоти 600 м над рівнем моря – у субтропічному (мал. 90).

На території України в межах помірного поясу виділяють дві кліматичні області – Атлантико-континентальну і Континентальну.

 Загальна характеристика клімату України. Кліматичні карти

Мал. 90. Кліматичне районування України

Атлантико-континентальна область охоплює північні й центральні райони країни та Українські Карпати. На клімат цієї області впливають вологі повітряні маси з Атлантики і Середземного моря, що надходять із західними вітрами, циклонами й антициклонами. Взимку сюди вторгаються арктичні повітряні маси, зумовлюючи різке зниження температури повітря. Влітку тут відчувається вплив тропічного повітря, інколи дуже сухого. В окремі роки температурний режим і режим випадання опадів може різко змінюватися залежно від співвідношення різних типів повітряних мас. Проте в цілому клімат області характеризується помірно теплим літом і помірно холодною зимою. В Атлантико-континентальній області спостерігають певні кліматичні відмінності, що пов’язано зі значним її простяганням із заходу на схід. Найпомітніші вони в Українських Карпатах. Саме наявність цих гір зумовила виділення в межах області трьох кліматичних підобластей: Рівнинної, Закарпатської та Українських Карпат.

Рівнинна кліматична підобласть відображає кліматичні риси, характерні для області в цілому. Закарпатська кліматична підобласть вирізняється м’якою зимою з частими і тривалими відлигами, коли температура повітря може підвищуватися до +10 °С. Тому стійкий сніговий покрив формується не щороку. Теплий період триває понад дев’ять місяців. Пересічна температура липня становить +20 °С. Середньорічна кількість опадів сягає 600-900 мм, більшість з яких випадає теплої пори року. Для кліматичної підобласті Українських Карпат характерні нерівномірний розподіл опадів по території та значні температурні контрасти. Зима тут переважно прохолодна, хоча в окремі роки й м’яка і

З тривалими відлигами. Літо також прохолодне й вологе, з частими дощами і вітром.

Клімат Континентальної області формується переважно під впливом континентальних повітряних мас помірних широт, а також видозмінених арктичних і тропічних. Характерними рисами клімату цієї області є високі температури і недостатня кількість опадів, а отже, і зволоження. Літо тут посушливе і тепле, а в окремі роки – жарке. Пересічні місячні температури сягають +20…21 °С і зростають у південному та південно-східному напрямках. Зима помірно холодна, іноді м’яка з пересічними температурами від -2 °С на півдні та південному заході до -7 °С на півночі та північному сході області. Однак під час вторгнення арктичних повітряних мас бувають різкі зниження температури до -30 °С і нижче. Річна кількість опадів зменшується з півночі на південь від 450 до 300 мм.

Географічне положення Кримських гір на межі помірного і субтропічного кліматичних поясів зумовило виділення їх в окрему кліматичну область. Кліматичні умови області Гірського Криму дуже своєрідні, що пояснюється перепадами відносних висот поверхні, наявністю схилів різної крутизни та орієнтації, розвитком місцевої атмосферної циркуляції повітряних мас. Пересічна температура влітку становить тут +20 °С, а взимку сягає -3…-5 °С, хоча іноді знижується й до -25 °С. Для області властиве високе зволоження і значна кількість опадів (до 1100 мм) завдяки зливовим дощам улітку і снігопадам узимку, які випадають переважно на навітряних схилах гір.

В області Південного берега Криму панує субтропічний тип клімату. Від впливу холодних повітряних мас із півночі область захищена Кримськими горами. Пом’якшує клімат і море, яке не замерзає. Тому зима тут м’яка і волога, літо посушливе і жарке. Пересічна температура повітря влітку становить +23…25 °С, а взимку +2…4 °С. Річна кількість опадів коливається від 300 до 600 мм, які випадають переважно взимку.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Температурний режим в Україні змінюється як з півночі на південь, так і з заходу на схід.

На території України кількість опадів зменшується з північного заходу на південний схід.

Територія України розташована в двох кліматичних поясах – помірному і субтропічному; у помірному поясі виділяють дві кліматичні області – Атлантико-континентальну і Континентальну.

Ключові терміни і поняття

Кліматичний пояс кліматична область кліматична підобласть кліматична карта

Самоперевірка

Обгрунтуйте кліматичне районування території України.

Поясніть розташування ізотерм липня і січня.

Наведіть приклади порушення закономірностей у розподілі опадів на території України. Чим вони зумовлені?

Назвіть показники температури та опадів у своїй місцевості. Коли бувають максимум і мінімум у ході цих кліматичних показників?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Загальна характеристика клімату України. Кліматичні карти - Географія


Загальна характеристика клімату України. Кліматичні карти