ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРИТОНАСІННИХ

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

Тема 3. ВІДДІЛ ГОЛОНАСІННІ

§ 38. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРИТОНАСІННИХ

Поширення. У сучасній флорі відділ Покритонасінні найбільший не лише за чисельністю видів, а й за поширенням. Серед півмільйона рослин вони нараховують 300 тисяч видів (мал. 83). Покритонасінні поширені скрізь: на всіх континентах, у всіх кліматичних зонах та в найрізноманітніших екологічних умовах. їм належить найважливіша роль в утворенні рослинних угруповань, за винятком боліт, де переважають мохоподібні, а також тайги, де панують

голонасінні.

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРИТОНАСІННИХ

Мал. 83. Покритонасінні рослини: троянди (1); королиці (2)

Особливості будови. Покритонасінні, як і голонасінні, належать до насінних рослин. Від голонасінних вони відрізняються тим, що насінні зачатки в них розміщені не відкрито, а захищені стінками зав’язі (пригадайте будову квітки). Це і визначило їх назву – покритонасінні. Насінина у покритонасінних розвивається значно швидше, ніж у голонасінних. Найсуттєвішою відмінністю і перевагою покритонасінних над рештою відділів рослин є наявність спеціального органа розмноження – квітки (мал. 83). Тому

інша назва цього відділу – Квіткові. Для квіткових рослин характерне подвійне запліднення.

Покритонасінні рослини мають водночас найскладнішу будову вегетативних органів: кореня, стебла, листків, які можуть видозмінюватися, пристосовуючись до різноманітних умов навколишнього середовища. Квіткові рослини відрізняються за формою, будовою та пристосовані до різних видів запилення. Будова тканин квіткових рослин ускладнилася. Провідна тканина складається із судин, які краще проводять воду і мінеральні речовини по рослині, ніж трахеїди голонасінних.

Розмножуються покритонасінні як вегетативно, так і насінням, яке знаходиться всередині плоду. Плоди різноманітні за будовою і пристосовані до різних форм поширення.

Завдяки цим особливостям покритонасінні рослини стали найпристосованішою, панівною групою рослин, яка представлена різноманітними життєвими формами: деревами, кущами, травами.

Особливості класифікації покритонасінних. Відділ Покритонасінні поділено на два класи: Дводольні та Однодольні, які необхідно навчитися розрізняти за такими ознаками:

Ознака

Дводольні

Однодольні

Кількість сім’ядолей у насінині

Дві

Одна

Коренева

Система

Стрижнева

Мичкувата

Стебло

3 камбієм

Без камбію

Листки

Складні і прості

Прості

Жилкування

Сітчасте

Паралельне або дугове

Однак необхідно мати на увазі, що за зовнішньою будовою різницю між цими класами не завжди можна чітко виявити. Наприклад, мичкувата коренева система властива подорожнику з класу Дводольні. Сітчасте жилкування листків спостерігається у воронячого ока з класу Однодольні.

Покритонасінні – панівна група сучасних рослин. Рослини цього відділу мають найдосконалішу будову вегетативних і генеративних органів, різноманітні пристосування до запилення, поширення насіння та плодів. Відділ Покритонасінні включає два класи: Дводольні та Однодольні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРИТОНАСІННИХ - Біологія


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРИТОНАСІННИХ