ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЩИХ СПОРОВИХ РОСЛИН

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

Тема 2. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

§ 28. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЩИХ СПОРОВИХ РОСЛИН

Передумови виходу рослин на суходіл. Вивчаючи давні викопні рештки рослин і тварин, учені дійшли висновку, що клімат Землі, її атмосфера, обриси материків і океанів багато разів змінювалися. Поява атмосферного кисню й озонового шару дала змогу живим організмам вийти на суходіл. Вихід рослин на суходіл привів до появи групи вищих рослин і став новим етапом у розвитку рослинного світу нашої планети.

Вважають, що перші

наземні рослини з’явилися близько 450 млн років тому на мілині водойм. За скам’янілими залишками вчені відновили їх вигляд. Вони мали тіло, яке ще не було чітко розчленоване на кореневу і стеблову частини. Роль листків виконували луски, гілки вилчасто галузилися. Таке галуження характеризується постійним роздвоєнням осі стебла при утворенні нових гілок, і, як вважають учені, є примітивною ознакою. На верхівках деяких гілок розміщувалися спорангії, у яких дозрівали спори. Як і сучасні, перші наземні рослини мали покривну, провідну та основну тканини, але ще не мали механічної, тому заввишки були не
більше як півметра (пригадайте будову та функції тканин рослин).

Подібні за будовою вимерлі організми належать до відділу Риніофіти і вважаються перехідною ланкою до вищих рослин.

Особливості будови спорових рослин. До сучасних спорових рослин належать представники відділів Мохоподібні, Плауноподібні, Хвощеподібні та Папоротеподібні. Це наземні організми, і лише деякі з них пристосувалися до життя у водному середовищі. При величезній різноманітності зовнішнього вигляду ці рослини мають спільні риси будови. Тіло спорових (крім мохів) поділяється на корінь та пагін. У зв’язку з переходом до наземного способу існування у спорових рослин виникають покривні, механічні та провідні тканини. Покривні тканини захищають рослини від висихання, вони мають продихи для газообміну і випаровування. Під покривною тканиною розташована механічна, яка забезпечує рослині опору. Рух речовин від кореня до листків і навпаки здійснюється за допомогою провідних тканин. Простір між покривною, механічною та провідною тканинами у спорових заповнений основною тканиною, що виконує фотосинтезуючу та запасаючу функції. Розмножуються ці рослини спорами, що і визначило їх назву.

Розмноження та розвиток спорових рослин. У спорових рослин розвиток відбувається шляхом низки перетворень зі зміною поколінь – статевого та нестатевого.

Зміна статевого покоління нестатевим у циклі розвитку рослин називається чергуванням поколінь. Воно виникло ще у деяких водоростей (бурих, зелених), а для вищих рослин є обов’язковим.

Нестатеве покоління, або спорофіт, для розмноження утворює нестатеві клітини – спори. Зі спори виростає заросток, на якому формуються жіночі та чоловічі статеві органи. В них визрівають гамети. Покоління, що утворює гамети, буде статевим поколінням у життєвому циклі розвитку спорових рослин, або гаметофітом. Гамети беруть участь у заплідненні. Запліднення відбувається лише у водно-краплинному середовищі, тому спорові рослини поширені на вологих ділянках суходолу, хоча деякі існують навіть у пустелях (подумайте, які умови для цього повинні бути). Із зиготи, яка утворюється після запліднення, виростає спорофіт. Цикл розвитку починається знову. В рослин різних систематичних груп, з якими ви ознайомитесь далі, гаметофіт і спорофіт мають різний вигляд.

Вихід рослин на суходіл зумовив зміну їх будови та процесів розмноження. Наземні рослини, на відміну від водоростей, мають тіло, поділене на підземні та надземні органи (корінь і пагін), а також різноманітні тканини (покривну, провідну, механічну тощо), що дає їм змогу пристосуватися до життя на суші.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЩИХ СПОРОВИХ РОСЛИН - Біологія


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЩИХ СПОРОВИХ РОСЛИН