Загальні особливості клімату. Типи клімату

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 3. Південна Америка

§31 Загальні особливості клімату. Типи клімату

Пригадайте

У яких кліматичних поясах лежать Африка й Австралія?

Який клімат на східних і західних узбережжях Африки й Австралії?

Від чого залежить утворення опадів?

Загальні особливості клімату. Більша частина Південної Америки розташована в екваторіальних і тропічних широтах, що зумовлює надходження значної кількості сонячної енергії протягом усього ро­ку. В липні найбільшу кількість тепла дістає північна частина мате­рика

(мал. 111). Температура повітря тут досягає +24 °С. У цей час на півдні материка, де триває зимовий період року, середня температура становить +2 … 4 °С, а в окремі роки трапляються і морози. Найнижчі температури на материку спостерігаються у високогірних районах Анд.

Практичне завдання

За малюнком 111 визначте середні січневі та липневі температури повітря на материку.

Південна Америка – найвологіший материк земної кулі. Середня річна кількість опадів тут приблизно вдвічі більша, ніж на будь-якому іншому материку (мал. 112). Причина цього – пасатна циркуляція.

На відміну від Африки та Австралії,

утворенню опадів сприяють па­сати обох півкуль. Вони приносять на материк теплі й вологі повітряні маси Атлантичного океану. Теплі Бразильська та Гвіанська течії до­датково насичують повітря вологою. (Знайдіть ці течії на карті.)

Унаслідок дії пасатів східні узбережжя Південної Америки діста­ють близько 2000-3000 мм опадів за рік. Навіть внутрішні рівнинні області подекуди отримують упродовж року понад 1000 мм опадів. На більшій частині західного узбережжя материка опадів незрівнян­но менше – 150-200 мм за рік. Це пояснюється, зокрема, впливом потужної холодної Перуанської течії.

 Загальні особливості клімату. Типи клімату

 Загальні особливості клімату. Типи клімату

Мал. 112. Розподіл опадів на материку

На формування клімату Південної Америки впливає також рельєф. Анди на заході заступають шлях вітрам з Тихого океану, а рівнини на сході, навпаки, дають змогу безперешкодно проникати теплим і вологим повітряним масам у глиб материка аж до Анд.

Кліматичні пояси і області. Південну Америку перетинають еква­торіальний, два субекваторіальні, тропічний, субтропічний і помірний кліматичні пояси (мал. 113).

Практичне завдання

За малюнком 113 визначте, який із кліматичних поясів охоплює найбільшу площу на материку.

 Загальні особливості клімату. Типи клімату

В екваторіальному поясі перебуває західна частина Амазонської низовини та північно-західне узбережжя Тихого океану. Клімат тут постійно жаркий і вологий.

У субекваторіальному поясі розташовані Орінокська низовина й Гвіанське плоскогір’я, східна і південна частини Амазонської низовини, північна і центральна частини Бразильського плоскогір’я. У цьому поясі жарке вологе літо та суха, іноді дуже жарка зима. Особливо багато опадів спостерігається на східних схилах плоскогір’їв.

Тропічний пояс охоплює південно-східну частину Бразильського плоскогір’я, північну частину Ла-Платської низовини. Тут посилю­ються контрасти в температурах за сезонами, а також у кількості опадів у прибережних і внутрішніх областях. На сході Бразильського плоскогір’я клімат тропічний вологий, а у внутрішніх районах і на західному узбережжі материка – тропічний пустельний. Такий, зок­рема, як у пустелі Атакама, де по кілька років поспіль не буває дощу.

У субтропічному поясі також є істотні відмінності в кліматі. На сході він теплий і рівномірно вологий упродовж року, а у внутрішніх районах – сухий континентальний. На Тихоокеанському узбережжі сформувався середземноморський тип клімату.

На відміну від Африки й Австралії, південна частина Південної Америки розташована у помірному поясі. Клімат тут формується під впливом західного перенесення повітряних мас і характеризується чітко вираженими порами року. На заході клімат помірний морський. Циклони, що переміщуються на материк із заходу, приносять сюди багато опадів. їхня кількість щорічно становить близько 3000 мм. Температура впродовж року не буває від’ємною.

На сході помірного поясу формується сухий континентальний тип клімату, для якого характерні різкі коливання температури. Узимку бувають морози навіть до – З °С. Опадів значно менше: 250-300 мм.

В Андах кліматичні умови змінюються не тільки з півночі на південь, а й з висотою. Тут формується високогірний тип клімату.

Дивовижні об’єкти і явища

Вітер з пампи. Так називають памперо – пронизливий холодний південно-західний вітер при вторгненні з півдня холодного антарк­тичного повітря. Цей вітер переміщується з боку Анд через пампу Аргентини і далі до Атлантичного узбережжя. Памперо супроводжу­ється дощем і грозою, швидкість похолодання досягає 30 °С за добу, атмосферний тиск швидко зростає, розсіюються хмари. Сильний пам­перо зриває навіть якорі суден.

ПІДСУМКИ

У Південній Америці протягом року немає великих температур­них контрастів.

Південна Америка – найвологіший материк земної кулі.

Клімат материка досить різноманітний і змінюється від еква­торіального до помірного.

В Андах клімат змінюється з висотою.

Запитання і завдання для самоперевірки

Чому пасати краще зволожують Південну Америку, ніж Австралію й Африку?

Якого кліматичного поясу, властивого Південній Америці, немає на інших материках тропічних широт? Назвіть його головні особливості.

Який океан впливає найбільше на зволоження материка й чому?

Як змінюються температурні умови на материку?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Загальні особливості клімату. Типи клімату - Географія


Загальні особливості клімату. Типи клімату