Загальні особливості клімату

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 1. Африка

§16 Загальні особливості клімату

Пригадайте

Назвіть головні кліматоутворювальні чинники.

Як формується пасатна циркуляція?

Африка – найжаркіший континент світу. Розташування Африки по обидва боки від екватора, а також більшої частини материка в тропічних широтах зумовлює особливості її клімату. Для материка характерна велика річна кількість сонячної енергії.

Практичне завдання

За малюнком 58 визначте, коли сонце перебуває в зеніті на екваторі та на Північному і Південному

тропіках. Які наслідки цього?

 Загальні особливості клімату

Мал. 58. Зміна положення сонця над материком

Великий кут падіння сонячних променів упродовж усього року (мал. 58) зумовлює постійно ви­сокі температури на материку. Тут є області, де температура по­вітря інколи перевищує +50 °С. На материку майже немає холод­них зим. Навіть на крайньому півдні та крайній півночі середня температура зимових місяців пе­ревищує + 10 °С, а в екваторіаль­них областях протягом року вона сягає близько +25…26 °С. Істот­не коливання температури за сезонами спостерігається тільки у Високій Африці, в Атлаських горах і особливо

на вулканічних вершинах, наприклад на Кілі­манджаро.

Практичне завдання

За картами (мал. 59) визначте, які ізотерми перетинають північну та південну частини материка в січні та липні. Де в Африці реєстру­ють максимальні та мінімальні температури повітря?

 Загальні особливості клімату

Мал. 59. Температура повітря, тиск і вітри на материку

Факти сьогодення

Температурні рекорди Африки. У Сахарі сонце світить май­же 180 днів (4300 годин). В Африці поблизу міста Триполі у Лівійській пустелі зареєстровано найвищу температуру повітря на Землі. Вона становить+57,8 °С. Найнижчу температуру найтеплішого з материків зареєстровано в нагір’ї Тібесті. Вона становить -18 °С. Найвища середньорічна температура на земній кулі дорівнює +34,4 °С. Таку температуру зареєстровано на сході пустелі Сахара.

Циркуляція повітря над континентом і опади. На більшій частині материка переважає пасатна циркуляція, що значно впливає на роз­поділ опадів (мал. 60). У Північній Африці пасати дмуть на материк з Євразії і тому несуть сухе повітря. Головним наслідком цього є мала кількість опадів на північному сході материка.

Пасати Південної Африки формуються над Індійським океаном і тому несуть вологе повітря. Максимальна річна кількість опадів, зафіксована в Африці, становить 10 470 мм (знайдіть це місце на карті; мал. 60).

 Загальні особливості клімату

Мал. 60. Розподіл опадів на материку

Над Африкою панують екваторіальні та тропічні повітряні маси. (Пригадайте, чим відрізняються властивості цих повітряних мас.)

Пояси високого і низького атмосферного тиску, а разом з ними і повітряні маси переміщуються за сезонами: влітку – на північ, взим­ку – на південь. У червні сонце перебуває в зеніті над Північним тропіком, тому у субекваторіальний пояс Північної півкулі зміщу­ється вологе екваторіальне повітря. Водночас у субекваторіальному поясі Південної півкулі панує жарка й суха тропічна повітряна маса. У грудні, коли сонце в зеніті над Південним тропіком, усе відбуваєть­ся навпаки.

У субтропічних поясах улітку переважає тропічна повітряна маса, взимку – помірна. Холодної пори року циклони, що переміщуються із західними потоками повітря, приносять сюди з Атлантичного океану опади. Тому в цих поясах літо жарке і сухе, а зима порівняно тепла й волога.

Морські течії відіграють помітну роль у формуванні клімату узбе­режжя Африки. Так, унаслідок впливу холодної Венгельської течії, що прямує вздовж південно-західного узбережжя материка, посилюється сухість тропічної пустелі Наміб. Теплі Гвінейська і Мозамбіцька течії, навпаки, сприяють збільшенню кількості опадів біля берегів Африки.

Практичне завдання

За картою (мал. 60) простежте, як змінюється кількість опадів уз­довж 20° сх. д. Назвіть райони Африки з найбільшою і наймен­шою кількістю опадів.

ПІДСУМКИ

Унаслідок розташування більшої частини материка у тропічних широтах в Африці переважають додатні високі температури впродовж року.

На більшій частині території Африки переважає пасатна цирку­ляція, що значно впливає на кількість і розподіл атмосферних опадів.

Морські течії відіграють помітну роль у формуванні клімату уз­бережжя Африки.

Запитання і завдання для самоперевірки

Чи є в Африці зима? Відповідь обгрунтуйте.

Доведіть правильність твердження про те, що Африка – найжаркіший материк Землі.

Які типи циркуляції атмосфери переважають над материком?

Яку роль відіграє географічне положення у формуванні клімату Африки?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Загальні особливості клімату - Географія


Загальні особливості клімату