Загальні положення. Обсяги перевезень – ЗАЛІЗНИЦІ УКРАЇНИ

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 4

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

4.2. ЗАЛІЗНИЦІ УКРАЇНИ

Загальні положення. Обсяги перевезень

Залізнична мережа України включає 6 доріг: Донецьку, Львівську, Одеську, Південну, Південно-Західну, Придніпровську. Кожна з доріг відрізняється як густотою шляхів, що припадають на одиницю площі, так і умовами роботи. Густота транспортної мережі й розміри перевезень характеризують у деякій мірі загальний рівень економічного розвитку регіону.

Найбільша частка двоколійних ділянок від загальної довжини залізниць України припадає на Донецьку залізницю (24%), електрифікованих ділянок і облаштованих автоблокуванням найбільше на Придніпровській залізниці (відповідно 24 і 22%).

В табл. 4.1-4.2 наведено показники перевезень залізничним транспортом України за залізницями.

 Загальні положення. Обсяги перевезень   ЗАЛІЗНИЦІ УКРАЇНИ

 Загальні положення. Обсяги перевезень   ЗАЛІЗНИЦІ УКРАЇНИ
Загальні положення. Обсяги перевезень – ЗАЛІЗНИЦІ УКРАЇНИ