Загальні риси клімату

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 5. Північна Америка

§50 Загальні риси клімату

Пригадайте

Як виникає західне перенесення повітряних мас?

У якому поясі й куди дмуть пасати?

Як утворюються мусони?

Клімат Євразії надзвичайно різноманітний. На півночі він дуже холодний, на півдні – надзвичайно спекотний, на західних і східних околицях материка – переважно вологий, а в центральних районах – посушливий (мал. 176). Причиною такої неоднорідності клімату Євразії є нерівномірне надходження на її поверхню сонячної радіації, що пов’язано

з розташуванням цього материка в усіх географічних поясах Північної півкулі.

 Загальні риси клімату

Практичне завдання

Користуючись малюнком 176, порівняйте середні липневі й січневі температури на півночі й півдні Євразії.

Наука стверджує

В Європі теплішає. За останні 500 років зими в Європі були помітно холоднішими, ніж у XX ст., лише двічі – у першій половині XVI і XVIII ст. Рекордно морозною була зима 1708-1709 року, коли темпе­ратура опустилася більш як на 7 °С нижче від середньої. Стрімке по­тепління розпочалося після 1977 року. Найспекотливіше десятиліття припало на 1994-2003 роки.

А найвищі за останні півтисячоліття тем­ператури спостерігались 2003 року.

Інша причина неоднорідності клімату материка – різні типи цир­куляції повітряних мас, які притаманні Євразії. На більшій частині її території панує західне перенесення. Для тропічного поясу харак­терні пасати, а для крайнього сходу й півдня – мусони.

Узимку, коли західне перенесення повітряних мас посилюється, потужні циклони з Атлантики панують майже над усією територією Європи. Завдяки цьому температура повітря в північних і південних областях мало відрізняється. Отже, зональний розподіл температур порушується, тому січневі ізотерми простягаються майже вздовж меридіанів.

Із просуванням від Атлантики на схід західне перенесення слаб­шає, дедалі більше холоднішає. Особливо охолоджується центральна частина материка, де середні температури становлять -24 °С, а моро­зи часто досягають і -40 °С. Унаслідок цього тут утворюється область високого тиску – Азіатський максимум. Звідси континентальні помірні повітряні маси розтікаються в усіх напрямках. Особливо по­тужні повітряні потоки рухаються до Тихого й Індійського океанів, над якими у цей час уже сформувалися області зниженого атмосфер­ного тиску. Так виникає сухий і холодний зимовий мусон.

Улітку західне перенесення повітряних мас дещо слабшає. Тому помітнішим стає зональний розподіл температур, про що свідчить переважно широтне простягання липневих ізотерм. Найвищі тем­ператури у Євразії встановлюються над розпеченою Індо-Гангською низовиною, що майже з усіх боків ізольована від океану гірськими бар’єрами. Тому тут формується область дуже низького тиску – Південноазіатський мінімум.

На відміну від більшої частини Азії, поверхня Тихого й Індійсько­го океанів улітку охолоджена. Тому над океанами виникають області високого тиску. Звідси повітряні маси прямують до суходолу, утво­рюючи потужний вологий і теплий літній мусон.

Загалом річна сума атмосферних опадів у Євразії закономірно змен­шується від окраїн материка до його центральних областей (мал. 177).

 Загальні риси клімату

Мал. 177. Розподіл опадів на материку

Тут вона досягає свого мінімуму. Це пояснюється послабленням ак­тивності циклонів західного перенесення і мусонів, а також посилен­ням впливу сухих континентальних повітряних мас внутрішніх облас­тей Євразії. Найбільше опадів випадає на навітряних гірських схилах.

ПІДСУМКИ

Клімат Євразії надзвичайно різноманітний, що зумовлено розташу­ванням материка в усіх географічних поясах Північної півкулі, не­однорідною циркуляцією повітря і складним рельєфом території.

Загалом середньорічна сума атмосферних опадів, що випадають у Євразії, закономірно зменшується в напрямку від окраїн мате­рика до його центральних областей.

Поясніть, чому найнижчі температури спостерігаються не на крайній півночі, а найвищі – не на крайньому півдні євразійського материка.

Під впливом якого з океанів – Атлантичного чи Тихого – фор­мується клімат більшої частини Євразії? Чи так це відбувається у Північній Америці?

Користуючись малюнком 177, визначте райони Євразії, що отриму­ють найбільшу й найменшу кількість атмосферних опадів протягом року.

Чим пояснити, що приекваторіальні області Євразії отримують удвічі більше сонячного тепла, ніж території за Полярним колом?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Загальні риси клімату - Географія


Загальні риси клімату