Загальні способи добування металів. Електроліз розплавів солей і лугів – Метали

Хімія
Неорганічна хімія

Метали

Загальні способи добування металів. Електроліз розплавів солей і лугів

Металургія – це галузь промисловості, яка займається видобуванням металів із руд.
Електроліз – окисно-відновний процес, що відбувається на електродах під час проходження електричного струму через розплав або розчин електроліту.
Якщо в розплав електроліту, наприклад натрій хлориду, занурити інертні електроди й пропускати постійний електричний струм, то катіони  Загальні способи добування металів. Електроліз розплавів солей і лугів   Метали рухаються до катода – негативно зарядженого електрода, а аніони  Загальні способи добування металів. Електроліз розплавів солей і лугів   Метали – до анода – позитивно зарядженого електрода. На аноді відбувається процес окиснення, на катоді – відновлення.
Сумарне рівняння електролізу розплаву натрій хлоридУ:
 Загальні способи добування металів. Електроліз розплавів солей і лугів   Метали
 Загальні способи добування металів. Електроліз розплавів солей і лугів   Метали
Загальні способи добування металів. Електроліз розплавів солей і лугів – Метали